# Etiket
##GENEL #EDEBİYAT #GÜNDEM #Okuma Kılavuzu #Öneriler #Tarih #Türk-Birlikçilik

REHÂ OĞUZ TÜRKKAN: BOZKURTÇUNUN ÂMENTÜSÜ / ÖMER ARISOY

 

ORD.PROF. DR. REHÂ OĞUZ TÜRKKAN

 

BOZKURTÇU’NUN ÂMENTÜSÜ

 

(Bozkurt Dergisi, 1.Sayı, 5 Mart 1942)

 

Biz kimiz?
Bozkurtçularız.

İdeolojimiz nedir?
Bozkurt Türkçülüğü.

Neye inanırız?
Türk ırkının ve Türk milletinin, her ırktan ve her milletten üstün olduğuna!

Bu üstünlüğün kaynağı nedir?
Türk kanıdır.

Türk doğuştan mı üstündür?
Türk, doğuştan üstün ve kabiliyetlidir. Türk, zekásını, yiğitliğini, askeri dehasını ve her hususta büyük kabiliyet ve istidadını kanından alır.

Bu üstünlük kaybolabilir mi?
Kötü idare ve kötü muhitin tesiriyle azalırsa da bu muvakkattir. Türk kendi gelişmesini tekin edecek iyi bir idare ve iyi bir muhit yaratır yaratmaz bu üstünlüğü yeniden parlar.

Bu üstünlük, ne vakit büsbütün kaybolur?
Eğer Türk’ün kanı yabancı kanlarla bulanırsa. Bu takdirde melez ve karışık kanlı olarak doğacak nesiller, Türk’ün maddi manevi hususiyetlerini taşımazlar ve öz bir Türk gibi üstün soydan olamazlar.

Bozkurtlar, niçin ırkçıdır?
Bozkurtçuların ırkçı olmalarının diğer bir sebebi de, içtimaidir; Bozkurtçular biliyor ki, Türk’e ,ancak, Türk’ten fayda gelir. Türk olmayanlar ve her çeşit dönmeler, ne kadar Türk terbiyesi ile büyürlerse büyüsünler hiçbir zaman bir öz Türk’e benzemeyecekleri gibi bir öz Türk gibi de bu millete hizmet edemeyeceklerdir.

Türk derken, 9 göbeği Türk olanları mı kastediyorsun?
Gönül öyle isterdi. Fakat realiteleri gören Bozkurtçular, atalarının dörtte üçü Türk olan veya 4 göbekten beri kanca Türkleşmiş olanları da Türk saymaktadırlar.

Bozkurtçular, Pantürkist midir?
Evet…”


——————————————————
BÜYÜK TÜRKÇÜ,BÜYÜK TURAN SAVAŞÇIMIZ REHA OĞUZ TÜRKKAN BEY’İ, RAHMET,MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
(VEFATI:18 OCAK 2010).
1920 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Halid Ziya Bey, annesi Saibe Hanım’dır. İyi bir eğitim gördü. St. Joseph, Galatasaray ve Kabataş liselerinde okuduktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde master yaptı. Tarih ve Türkoloji dallarında Sorbonne Üniversitesi’nde, Tecrübî psikoloji dalında ise Columbia Üniversitesi’nde ihtisas yaptı.
Galatasaray Lisesi’ne geçtikten sonra babası Halit Ziya Türkkan’ın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne tayin edilmesiyle Ankara’ya Gazi Lisesi’ne geçti. Gazi Lisesi’ndeyken, Türkçü “gizli” örgütü “Gürem”‘i kurdu.
Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra, Ergenekon Dergisi’ni çıkardı. Kendisinin “Faşizm Tehlikedir” yazısından dolayı bu dergi kapatılınca, Kitap Sevenler Kurumu’nu kurdu. Bu kurum Halkevleri’ne ilhak edilince Bozkurt dergisini çıkardı. Gök Börü dergisini çıkardı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Sorbonne Üniversitesi’nde tarih ve Türkoloji dallarında, Columbia Üniversitesi’nde deneysel psikoloji dalında uzmanlık çalışması yaptı.
1944 – 1945 arasında Irkçılık-Turancılık davasında yargılandı. Beraat ettikten sonra 1947-1972 yılları arasında Columbia üniversitesinde, 1975-1976 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde ve daha sonra da 1996 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.
Pek çok makale, dizi ve araştırmaları yayımlandı. Türkçülük alanında çeşitli sosyal faaliyetlerin yanı sıra yazarlık ve yayıncılık yaptı. 1997 yılında Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle ilgili olarak “Türk Dünyası Parkı” ve “Türkler” adlarıyla ABD’de ve Türkiye’de resim sergileri açtı.
İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak yayımlanmış 41 kitap, 9 film ve 6 televizyon senaryosu vardır.
Medine müdafii olarak tanınan Ömer Fahrettin (Türkkan) Paşa’nın kardeşinin torunudur.

“Sorularla Programlı Öğrenim” metodunun üç kurucusundan biri olarak ve ABD’deki katkılarından dolayı “WHO’S WHO” ansiklopedisinde yer aldı. ABD hükümeti tarafından 4 eyaletin eğitim planlaması ve Sunrise Açık Üniversitesi’nin kuruluşunda eğitim teknolojisi danışmanı olarak görev aldı. 124 okul (4 tanesi hızlı okuma ve bilgisayar üzerine) açtı. Türkiye’de Yay-Kur Açık Öğretim Üniversitesi’ni kurdu. 1976 yılında NASA’ya danışman olarak Hindistan’daki uydulu eğitim çalışmalarını inceledi.

Reha Oğuz Türkkan’ın, yerli ve yabancı basında binlerce makale, dizi ve araştırması yayınlandı. İstanbul Ticaret Odası Gazetesinde “Amerika ve Türkiye’de İş Dünyası” konularında 2 yıl köşe yazarlığı yaptı.

ABD’de bulunduğu süre içinde, “Psikolojinin İş Dünyasında Başarıya Etkisi
Ve Uygulanışı”, “İkna Psikolojisi Ve Satış Teknikleri” konularında iş dünyasına yönelik eğitimler verdi. Çeşitli şirket ve kuruluşlara danışmanlık ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Reha Oğuz Türkkan, Türkçülük alanında çeşitli sosyal faaliyetlerde bulundu.
Bu konuda yazarlık ve yayıncılık yaptı. Gurbetçi çocuklar için ABD’de Atatürk Okulu adıyla bir okul açtı. 1997 yılında Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle ilgili olarak “Türk Dünyası Parkı” ve “Türkler” adlarıyla ABD’de ve Türkiye’de daimi resim sergileri açtı.

Reha Oğuz Türkkan, Türkiye’de “Çevrecilik Eğitimi Kampları”nın kurucusu oldu.

ABD’de Human Value Vakfı başkanlığı yaptıktan sonra, NEA (Eğitim Sendikası), IPA (Konferansçılar Derneği), Gazeteciler Derneği, Aydınlar Ocağı’nda üyelik
ve Türk 2000 Vakfı’nda başkan olarak görev yaptı. 2010 yılı Ocak ayında İstanbul’da vefat etti.

Ece Zübeyde Hanım ile evli, Aslıhan, Ceylan, Tuğrul ve Alptunga adlarında dört çocuğu vardır.

ESERLERİ:

Reha Oğuz Türkkan’ın İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak yayınlanmış 41 kitap, 9 film ve 6 tv senaryosu bulunmaktadır.
Eserlerinden bazıları:
Türkçülüğe Giriş (İstanbul-1940)
Milliyetçiliğe Doğru (İstanbul-1943)
One America (New York-1954)
Talking Turkey (New York-195)
Turkish Literature (New York-1956)
Turkish National Character (New York-1971)
Tabutluktan Gurbete (İstanbul-1975)
Yenilenmiş Türk Destanları ve Hikayeler (1977)
Biz Kimiz (İstanbul-1987)
Türk Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi (İstanbul-1992)
Yükselen Milliyetçilik, 21. Yüzyıl Milliyetçiliği (İstanbul-1995)
Kızılderililer ve Türkler (İstanbul-1998)