# Etiket
##GENEL #GÜNDEM

Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN: “Türk Atası”nın Son Nefesi / 10 KASIM 1938

10 KASIM 1938’DE VATAN

Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN

Atatürk’ün son nefes anı:

“Dr. Neşet Ömer Bey “Dilinizi dışarıya doğru çıkartın” diye telaşlı bir şekilde seslenmeye çalışıyor. Ata, doktora gülümsüyor: Ve oradakilerin telaşlı konuşmaları ile hiç ilgisi olmayan bir şey söylüyor:

VE ALEYKÜMÜSSELAM…

Ve gözlerini kapatıyor…”[1]

 

 “İyiliklerini sağ tarafından verileceklere melekler Selamün Aleyke (Sana selâm olsun) derler”[2]

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size va’dedilmekte olan cennetle sevinin!”[3]

“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”[4]

 

Ruhun yükselişinde rehber Melâ’ikedir.(melekler)

“Korkmayın üzülmeyin” hayran size a’lâm der (bayraklar)

Dosdoğru yaşayana Selamün Aleyke’dir

Dosdoğru yaşayanlar Aleykumüsselam der

 

Gazi olmuş kaç kere ölümle kol koladır

Milletine can feda vatanda sıladadır

Ölümden korkmaz idi Türk onla kal’adadır

Dosdoğru yaşayanlar Aleykumüsselam der

 

Ölmek nedir ölene “mûtu kable”[5] olana

Yedi düvel nedir ki, Halk’tan sevgi alana

İki alem bir durur Hakk ilminden dolana

Dosdoğru yaşayanlar Aleykumüsselam der

 

Herkes umutsuz iken giderdi o kederi

“Ordular! önce hedef Akdeniz’dir ileri”

Mahşere uzandılar binlerce yiğit seri

Dosdoğru yaşayanlar Aleykumüsselam der

 

Nefs-i feda eyledin yaşadın millet için

On kasım otuz sekiz dediler öte geçin

Azrail selâm sunar ikram-ı cennet seçin

Dosdoğru yaşayanlar Aleykumüsselam der

 

özden vefasız olma minnet-î şükran eyle

İslâm’ın sancağını yücelten eri söyle

Soluk eder neyzenler ism-î azamı neyle

Dosdoğru yaşayanlar Aleykumüsselam der

 

hilmi özden 10 kasım 2013

 


[2] Vakıa sûresi.  90-91. ayet.

[3] Fussilet sûresi.  30.ayet.

[4] Nisâ sûresi. 86. ayet

[5] Peygamber Efendimiz: “Mûtu kable ente mûtu hâsebû kable entu hasebû” “Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden hesabı burada bitiriniz.” buyurmaktadır.