# Etiket
##GENEL #GÜNDEM #Türk-Birlikçilik

Nurullah ÇETİN: ULUSALCILARIN AÇMAZI

KOMÜNİST

ULUSALCILARIN AÇMAZI

Nurullah ÇETİN

Son günlerde komünist ulusalcıların içine düştükleri zavallılığı, Doğu Türkistan olayları üzerinden ortaya koydukları tepkilerden açıkça anlar olduk.

Güya Kapitalizme, sömürüye karşı ezilen ve sömürülen halkların savunucusu ve kurtarıcısı olarak ortaya çıkan Komünizm, 1917-1991 yılları arasında başta Rusya olmak üzere birçok ülkede uygulandı. Ama dışarıdan bir savaş ve saldırı müdahalesi olmadan, zaten çürük, sakat, yanlış temeller üzerine bina edildiğinden kendi kendine çatırdadı ve gümbür gümbür devrildi gitti.

Zira güya ezilen halkların üzerinden kapitalist, sömürgen sınıfını yani burjuva oligarşisini kaldırdılar. Ama bu sefer Komünist partisi şeflerinden oluşan yeni bir oligarşi geldi, oturdu ve halklar üzerinde korkunç, insanlık dışı bir baskı uyguladı. Milyonlarca Türk’ü öldürdüler, üretim, gelişme ve yenilenme olmadı.

Ülke zenginlikleri halka yansımadı ve tamamen Komünist partisi şeflerinin keyfine göre harcandı. Din, inanç, düşünce, basın yayın, ifade özgürlükleri tamamen yok edildi. Böylesine insanlık yaratılışına ters, baskıcı, totaliter bir rejim, zaten devam edemezdi ve nitekim domino taşı gibi hepsi yıkıldı gitti.

Türkiye’de de 1991 öncesi dönemde önemli sayılabilecek bir sayıda Komünizm heveslisi vardı. Türkiye’de rejimi değiştirecek derecede bir tehlike arzediyorlardı. Ancak Bozkurtların mukavemeti sayesinde ve Allah’ın yardımıyla o berbat rejimlerini ikame edemediler.

Komünizm dünyada iflas edince bizim komünistler boşlukta kaldılar ve ikiye ayrıldılar:

1.PKK’cı Komünistler: Bir kısmı daha önce enternasyonalizm, hümanizm, dünya insanlığı, dünya proleteryasının kardeşliği adına Türk milliyetçiliğine düşmanlık ederlerken; bu sefer ırkçılığın dik alâsını yapan PKK saflarına geçtiler. Bunların durumu çok trajikti. Zira sözde Komünizm, milliyetçiliğe, ırkçılığa, bölgeciliğe karşı olan evrensel enternasyonal bir ideoloji idi. Demek ki bunlar ırkçılık derken sadece Türk milliyetçiliğini anlıyorlarmış, PKK’nın yaptığı ırkçılık değilmiş. PKK çok hümanist, çok insancıl, çok enternasyonalmiş ki gidip onların marabası oldular.

Bu yaklaşımlarını sadece Türk milliyetçiliğine karşı mücadele şeklinde uyguladılar, ama şimdi Kürt ırkçısı, PKK’cı oldular. Temel felsefeleriyle taban tabana zıt bir konuma itildiler. Zira onları 1991 öncesi süreçte Türk milliyetçiliğine düşman hatta konumlandıran emperyalist odaklar, bu sefer onları PKK saflarına yerleştirerek kullanmaya devam ediyorlar.

Daha önce Türk bayrağına karşı orak çekiç komünizm bayrağını çıkaranlar, şimdi PKK bayrağı denilen paçavranın altında gölgeleniyorlar. Daha önce Atatürk portresine karşı Lenin suratını gösterenler, şimdi Abdullah Öcalan soytarısının resmini gösteriyorlar. Daha önce İstiklal Marşı yerine enternasyonal marşını söyleyenler, şimdi PKK düdüğünü çalıyorlar. Perişanlık diz boyu.

2.Ulusalcı Komünistler: Daha aklı başında ve göreceli olarak daha bağımsızlıkçı olan Komünistler de ulusalcı oldular. Bunlar birçok konuda Türk milliyetçileriyle benzer düşünceye sahiptirler. Ancak bağımsızlık ve anti emperyalizm kavramlarını anlamada akılları hâlâ karışık. Bağımsızlık ve anti emperyalizm, her türlü yabancı devlet emperyalizmine karşı tam millî bağımsızlığı savunmak demektir.

Ama bu komünist ulusalcı arkadaşlar, anti emperyalizm derken sadece Amerika ve Avrupa emperyalizmine karşı olmak noktasında kalmışlar. Oradan gelip Rusya ve Çin emperyalizmine de karşı olmak gerektiğini henüz anlayamadılar. Rusya ve Çin taraftarlığıyla nostaljik takılıyorlar ama içine düştükleri sapma, onları çok büyük bir çelişki gayyasında boğmaktadır.

Zira bugün Çin, halkların koruyucusu bir komünist rejim değil, tam tersine Doğu Türkistan Türkleri olan mazlum, mağdur, zayıf, güçsüz, ezilen, sömürülen halkı yok etme sürecine girmiş faşist bir devlettir. Bizim komünist ulusalcılar, kendi kardeşleri olan ora Türklerinin göz göre göre Komünist Faşist Çin tarafından yok edilişlerini göremiyorlar, görmek istemiyorlar; hatta inkar ediyorlar.

Amerika ne kadar emperyalistse Doğu Türkistan Türklüğünü yok eden Çin de o kadar emperyalisttir. Avrupa ne kadar emperyalistse Kırım’ı, Tataristan’ı, Çuvaşistan’ı, Başkurdistan’ı ve daha birçok Türk devletini işgal altında tutup Türk yurtlarını sömüren Rusya da o kadar emperyalisttir.

Komünist ulusalcı arkadaşların ideolojik bir revizyona giderek Faşist Çin Komünizmi nostaljisinden kurtulup tam bağımsızlıkçı ve tam anti emperyalist doğru ve sahih bir düşünce sistemi olan Türk milliyetçiliği çizgisine gelmelerini tavsiye ediyorum.

Ne Amerika, ne Avrupa, Ne Rusya, ne Çin!
Her şey Türk’e göre, Türk tarafından tam bağımsızlıkçı ve tam milliyetçi Turan Türk birliği için!

Leave a comment