# Etiket
##GENEL

Necmettin Hacıeminoğlu: Köy Gerçeği ve Aydınlar

Köy Gerçeği ve Aydınlar / M. Necmettin Hacıeminoğlu. — Ankara, 1964.
Türk Kültürü, II. cilt, 17. sayı, 22-24. sayfa