# Etiket
#GÜNDEM

ÜLKÜ~YAZ Yazım İlkeleri

 

ÜLKÜ~YAZ İnternet Sitesi
Yazım Kriterleri
***
1. Dünya Türklüğünün varoluş hassasiyetlerine aykırılık taşımaması; 
2. Yazarın yayınlanmış (bandrollu/ISBN alınmış) kitabı olması;
3. Yazarın saygın bir sitede en az 10 (on) yazısının yayınlanmış olması;
4. Yazıda özel/tüzel kişilerin yasal/kişilik haklarına tecavüz edici ibare/ifade/imalarda bulunulmaması;

5. Türk Dil Kurumu imla kılavuzuna aykırılık içermemesi.

***
Ülkücü Yazarlar Derneği “ÜLKÜ – YAZ” 12 Eylül 2012 günü ülkücü yazarlardan oluşan bir grup tarafından Ankara Valiliği’ne yapılan resmî başvuru ile okur/yazar Türk milliyetçilerinin çıktığı ülkü yolculuğunun önemli bir durağı olarak tüzel kişilik kazanmıştır.

19 Ocak 2013 günü yapılan ilk ÜLKÜ-YAZ Genel Kurulu ile de kurumsallaşmasını tamamlamıştır.

***

Leave a comment