# Etiket
#GÜNDEM #Okuma Kılavuzu

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN: TÜRK DİLİNİN YURTLARI / AYIN KİTABI  / Ekim 2021

AYIN KİTABI  / Ekim 2021

Ülkü-Yaz Yönetim Kurulu Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN’ın TÜRK DİLİNİN YURTLARI adlı eserini 2021 Yılı Ekim ayının kitabı olarak değerlendirmiştir.
Bilge Kültür-Sanat Yayınevi tarafından yayınlanan eser Türk Dili ile ilgili akademik yazılardan oluşmaktadır.

Bu vesile ile Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN’ı ve Yayınevini kutlarız.

ÜLKÜ-YAZ Yönetim Kurulu
***
Prof. Dr. Nevzat Özkan tarafından yazılan Türk Dilinin Yurtları eserinin yeni baskısı BİLGE KÜLTÜR SANAT tarafından yayınlandı. Renkli Kuşe Baskılı Türk Lehçeleri Haritası ekiyle sunulan “Türk Dilinin Yurtları” adlı eserde, bu coğrafi genişlik içinde, Türkçenin bugün dünyanın hangi ülkelerinde resmî dil, hangilerinde azınlık dili veya göçmen dili olarak kullanıldığı, bu ülke ve bölgelerdeki yazı ve konuşma dili olarak canlılığı araştırıldı. Buna bağlı olarak Türk dilinin yayıldığı ülke ve bölgelerde Türkçe kullanan toplulukların sayısı, Türkçenin yazılı basın veya sesli görüntülü yayın dili hâline gelip gelmediği incelendi.

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN tarafından titiz ve uzun süren bir araştırma sonucunda hazırlanan Türk Dilinin Yurtları adlı bu kitap, dilimizin geniş yayılma alanı içindeki tarihî gelişimine ve bugünkü statüsüne de yer verilerek söz konusu ülke ve bölgelerdeki bugünkü Türk dil varlığının tarihî dayanakları ve Türkçe kullanımının yasal ve anayasal gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-dilinin-yurtlari-renkli-kuse-baskili-turk-lehceleri-haritasi-ekiyle/592953.html

***
AYIN KİTABI LİSTESİ

Ocak 2021: Cemal KURNAZ / TÜRK OLMAK / POST YAYINEVİ
Şubat 2021: Fatih  YURTTAŞ / MİHALOĞULLARI / BİLGEOĞUZ YAYINLARI
Mart 2021: Kenan EROĞLU / ÜLKÜCÜ HAREKETİN DOKTRİNER EĞİTİMİ / POLİETİKA YAYINLARI
Nisan 2021: Metin SAVAŞ / KIVILCIM / ÖTÜKEN NEŞRİYAT
Mayıs 2021: Aydın HIZ / BENİM GÖNLÜM BİR KUŞTUR / TİMAŞ
Haziran 2021: Bülent KESKİN / MERİÇ’İN SULARI KANAYINCA / KDY 
Temmuz 2021: Ömer Lütfi METE / ÇIĞLIĞIN ARDI ÇIĞLIK / BİLGEOĞUZ
Ağustos 2021: Hayati TEK / NUSRET / AKÇAĞ
Eylül 2021: Çağla Gül YESEVİ / TÜRK DÜNYASI VE GÖÇ / KÜRE
Ekim 2021: Nevzat ÖZKAN / TÜRK DİLİNİN YURTLARI / BİLGE KÜLTÜR-SANAT

Leave a comment