# Etiket
#GÜNDEM #Türk-Birlikçilik

TÜRKMEN’in Feryadı: “Irak’ta aydınlığımız geçmişte kaldı…”

“Mevsim Ne Olursa Olsun, Yalnız Kalınca Üşüyor İnsan…”

Dr. Aydın BEYATLI

TÜRKMENELİ SAĞLIK KONSEYİ BAŞKANI

“Mevsim ne olursa olsun, yalnız kalınca üşüyor insan!” İşte bu cümleyi ilk günlerde bize Tazehurmatu’da bin bir sıkıntıya maruz kalan Hayder emmi söyledi.


10 Haziran günü Irak alışık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldı. İnanılması güç ama Musul bir günde düşüyor, Türkmeneli köyleri bir bir basılıp Türkmenlere insanlık dışı muameleler yapılıyor ve hunharca katlediliyor. Hepsinden acısı ise dünya buna ses çıkarmadığı gibi katillere terörist bile diyemiyor. Olaylar Musul ve Telafer’i aşıp Türkmeneli’nin değişik bölgelerine sıçramıştır, kısa sürede Kerkük’ün çevre köyleri IŞİD tarafından işgal edilmiştir. Bunun neticesinde yüz binlerce Türkmen yerini terk edip komşu illere iltica etmiştir. Musul’dan Sincar, Sununi, Hanesur ve Telbenat’a yüzbinlercesi göç ederken diğer bir kesim ise Erbil ve Duhok sınırına Khazir, Telkeyf, Telsekif, Mucamea mehd, Elkhuvayr ve Bartla’ya sığınmışlardır. Telafer’den önemli bir kesim ise Kerkük ve Kerbela’ya göç etmiştir. Kısacası bugün Türkmenler tarihlerinde en ciddi göç ile karşı karşıyadır.
Kerkük’e gidişimizin gayesi, orada mücadele veren dava arkadaşlarımızla kader birliği yapmanın yanı sıra zor durumda olan göçmenlerin genel durumu yerinde görüp değerlendirmek ve sağlık konusunda saha çalışmaları yapmaktı. Zira gitmeden önce Sağlık Derneği üyelerimiz bilgilendirilmiş Türkmeneli’de hizmet vermeleri için çağrı yapılmış ve birçok gönüllü doktor çağrımıza yanıt vermiştir.


Kerkük’te Türkmen Milletvekilleri, I.T.C. yöneticileri, Parti genel başkanları ve Türkmen Sivil Toplum Örgüt yöneticileri ile bir araya gelip durum değerlendirilmesi yapılmış ivedilikle yapılması gerekenler üzerinde fikir teatisinde bulunulmuştur. Ayrıca Kerkük’te gönüllü doktorlar ile bir araya gelinmiş ve muhtemel olasılıklar üzerinde durulmuş yoğun Türkmen göçü karşısında değişik projeler üzerinde tartışmalar yapılmış ve gönüllü doktorların çalışma alanları tespit edilmiştir. Bu konuda Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahram Huşrit ve Kerkük Ü. Tıp Fakültesi Dekanı ile birlikte Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri ile bir araya gelinmiş ve değişik sağlık konuları dile getirilmiştir.


Musul Erbil il sınırındaki Khazir bölgesinde bulunan göçmenlerle bir araya gelinmiş ve kötü barınma koşulları yerinde müşahede edilmiştir. Kuzey Irak Kürt Bölge Yönetimi Sağlık Bakanı Sayın Dr. Reykawt Hama Reşit ile makamında bir araya gelerek göçmenlerin durumu tartışılmış ve Bakanlık olarak yapılması gerekenlerin yanı sıra, sivil toplum örgütü olarak kurum ile çalışma programı üzerinde anlaşmaya varılmıştır.


Bugün Türkmeneli’de büyük bir dram yaşanmaktadır. Her Türkmen’in üzerine büyük görevler düşmektedir. Kırgınlıkları bir tarafa bırakıp el birliği ile bulunduğumuz ülkede kurum ve kuruluşları bilgilendirmenin yanı sıra ayni yardım toplama konusunda girişimlerde bulunup bir an önce Türkmeneli’ye gönderilmesini sağlamalıyız. Zira Türkmeneli ‘deki insan bugün her çeşit yardıma ve desteğe muhtaç bir duruma düşmüştür. Bugün bu kutsal görevini yerine getirmeyen Türkmen yarın oturup Türkmen edebiyatı yapmamalı ve yaptırmamalıyız.


Tazehurmatu’dan ayrılırken Hayder emminin söylediği cümle beni çok düşündürdü. . Dedi ki; “Irak’ta artık aydınlığımız geçmişte kaldı, karanlığımız ise gelecekte!”.


Tüm Türkmenlere ve Türkmeneli’ye aydınlık ve mutluluk dileklerimle saygılar sunarım.
01.07.2014