# Etiket
##GENEL

Dr. Hayati Bice: Divan-ı Hikmet’te İsimlerinden Söz Edilen Tarihi Kişilikler (2010)

Divan-ı Hikmet’te İsimlerinden Söz Edilen Tarihi Kişilikler / Hayati Bice – İstanbul, 2012.
Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu / Bildiriler
International Khoja Ahmed Yesevi Symposium / Papers

20-21 Şubat 2010 =  60-66. sayfa