# Etiket
##GENEL

Prof. Dr. Hilmi DEMİR: Hakim es-Semerkandî

Hoca Ahmed Yesevi’yi Hanefi Matüridi Kültür Havzasına Bağlayan Ard Alan ve Hakim es-Semerkandi
Prof. Dr. Hilmi DEMİR 

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri 28-30 Nisan 2016, Ankara, 637-647. sayfa
Ankara, 2017.