# Etiket
#Tarih

Dr. Hayati Bice: Şeyh Şerafeddin Dağıstanî ve TBMM’nin Manevî Tasdiki (2017)

Şeyh Şerafeddin Dağıstanî ve TBMM’nin Manevî Tasdiki / Hayati Bice

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2017.
03-04 Mayıs 2017, II. cilt, 371-400. sayfa