# Etiket
##GENEL

Prof. Dr. Hilmi DEMİR: Hoca Ahmed Yesevi

İrfan Geleneğimizin Öncüsü Hoca Ahmed Yesevi
Hoca Ahmed Yesevî’den Şeyh Şaban-ı Velî ve Sonrasına Türk Düşünce Hayatı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri,

4-5 Mayıs 2018, Kastamonu, 47-54. sayfa

Kastamonu, 2018.