# Etiket
#Edebiyat

Dr. Hayati Bice: Dîvân-ı Hikmet’te Fenâ ve Bekâ Kavramları

Dîvân-ı Hikmet’te Fenâ ve Bekâ Kavramları / Hayati Bice. — Ankara, 2017.

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri

28-30 Nisan 2016, Ankara, 513-537. sayfa