# Etiket
##GENEL #GÜNDEM #Öneriler #Tarih #Türk-Birlikçilik

TARİHTE BUGÜN – MAYIS AYI GÜNLÜĞÜ

MAYIS

AYINDA

NELER OLDU? 

Ömer ARISOY

“…Zafer veya bozgun olsun, bir milleti toptan ilgilendiren günlerin hepsine büyük günler diyoruz. Buradaki “büyük” kelimesi onun millet hayatındaki büyük ehemmiyetini göstermek için kullanılmıştır. Bundan dolayı milletin övüneceği büyük adamların doğum yıldönümleri kutlandığı gibi ölüm yıldönümleri de anılır…
…Büyük günleri anmakta eskisi kadar ihmalci değiliz. Fakat daha çok büyük eksiklerimiz var.

Hani Gök Türk Kağanlarının kızgın demire çekiçle vurdukları günü yadı?

Hani devletimizin 1040 yılında Horasan’da kurulduğu günün kutlanması?

Tuğrul Beğ’in Bağdat’a girip İslam dünyasının koruyuculuğunu kabul etmesi küçük şey midir?

Malazgirt için, neden dünyayı yerinden oynatacak bir yıldönümü yapmıyoruz?

Çiçi Yabgu, Kür Şad, Çağrı Beğ, Oruç Reis gibi şanlı deliler neden anılmıyor?

Kılıç Arslan’ın ve Sultan Mesud’un Haçlılar’ı tepelediği günler unutulmalı mı?…”
Gök Bilge ATSIZ ATA, Ötüken Dergisi, Ağustos 1973

 

***
Amacımız, Türk Milliyetçileri’nin , kahramanlarımızın vefat günlerini; belirli kurum ve kuruluşlarımızın, kuruluş tarihlerini vb hususları,mümkün mertebe, aklında tutmasını sağlamak; gündelik hayatın koşuşturması içinde, herkes unutsa da, bizlerin unutmamasına bir vesile olmaktır.
TANRI, TÜRK’Ü KORUSUN!

05 MAYIS 2021 EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ vefat etti.
***

MAYIS’DA ŞEHİT OLAN ÜLKÜ KAHRAMANLARIMIZI,RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ…

UNUTMAK İHANETTİR!

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!!!

RUHLARI ŞÂD; MEKÂNLARI CENNET OLSUN…
TANRI TÜRK’Ü KORUSUN!

Abdil Gök Adana 27.05.1980
Ahmet Avlamaz Konya 25.05.1978
Ahmet Yücelkaya Sivas 20.05.1978
Ali Cıbır İstanbul 17.05.1979
Bekir Yücel Kahramanmaraş 08.05.1979
Celal Üste Adana 13.05.1979
Cemal Gülbay Rize 16.05.1979
Cengiz Arslan Tokat 16.05.1980
Cengiz Baktemur Malatya 02.05.1982
Coskun Erdağ Kars 13.05.1978
Ekrem Çamas Samsun 24.05.1980
Ekrem Tar Ankara 17.05.1977
Erol Erbiçer Manisa 24.05.1977
Fahir Dogan Ankara 17.05.1976
Fevzi Dogan Adana 26.05.1975
Gün Sazak Eskişehir 27.05.1980
Halit Çotur Sakarya 03.05.1980
Hüseyin Kabasakal Adana 17.05.1979
İbrahim Türkeş Sandıklı – 15.05.1976
Lütfi Özdemir İçel 16.05.1979
Mahmut Kandemir Uşak 10.05.1980
Mahmut Şükrü Said Kerkük 29.05.1979
Mehmet Albay Ankara 16.05.1977
Mehmet Bilir Kayseri 09.05.1980
Metin Bilir Adana 29.05.1979
Metin Özcan Aydın 14.05.1977
Mikail Özmen Kars 18.05.1977
Murat Name Adana 28.05.1979
Mustafa Ertaş Erzurum 16.05.1976
Mustafa Firdolas Adana 19.05.1979
Nihat Aksu Eskişehir 27.05.1980
Nurettin Çetin Hatay 16.05.1979
Orhan Kadir Öğütçü Ankara 16.05.1980
Osman Tan Samsun 14.05.1980
Rıfat Genç Artvin 29.05.1978
Sami Tezerer Adana 17.05.1980
Satılmış Can İstanbul 18.05.1998
Sedat Hacıoglu Artvin 12.05.1980
S.Aydin Baltacioglu Antalya 18.05.1979
Selçuk Sarıdoğan Adana 05.05.1978
Sezai Uçar Manisa 17.05.1979
Sırrı Gürsoy Ankara 13.05.1979
Sitemkar Başboğa Adana 07.05.1976
Tahir Dede Antalya 18.05.1979
Timur Demir İstanbul 02.05.1976
Turan Selahattin Kerkük 29.05.1979
Yavuz Aydın Manisa 17.05.1979
Yusuf Bahri Genç Gümüşhane 13.05.1979
Zeki Bük Bolu 17.05.1977
VE BİNLERCE ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZİ UNUTMADIK VE UNUTTURMAYACAĞIZ.
RUHLARI ŞAD; MEKÂNLARI CENNET OLSUN…

01 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

02 MAYIS 1885 KASTAMONU ABDURRAHMAN PAŞA LİSESİ AÇILDI.
02 MAYIS 1982 ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ CENGİZ BAKTEMUR
02 MAYIS 1995 MHP VE ÜLKÜCÜ KURULUŞLAR DAVASI,ZAMAN AŞIMINA UĞRADI VE DÜŞTÜ.
02 MAYIS 2005 ŞAHAP AYHAN
02 MAYIS 2016 PROF. DR. ÖMER FÂRUK AKÜN

03 MAYIS 1481 FATİH SULTAN MEHMET HAN
03 MAYIS 1907 FB’NİN KURULUŞU

03 MAYIS 1944 –TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI’MIZ
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI’MIZ,KUTLU OLSUN!
YAŞASIN BÜYÜK TÜRK IRKI’MIZIN,MİLLİYETÇİ TÜRKİYE VE TURAN ÜLKÜSÜ!
TANRI,TÜRK’Ü KORUSUN!

GÖK BİLGE ATSIZ ATA, “3 MAYIS 1944” KÜR ŞAD. 1946, 2. Sayı ,ORKUN, 1962, 3.-4. Sayılar
“3 Mayıs, Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmî sınırları pek de aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayıs’ında birdenbire hareket oluverdi.
Ali Suaviler, Süleyman Paşalar, Mehmet Eminler, Ziya Gökalpler, Rıza Nurlar yalnız duygu, düşünce, iş Türkçüsü idiler. Hareket Türkçüsü olmamışlardı. Çırağan baskını Türkçü Ali Süavi’nin siyasî bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhiye Vekili olduğu zaman gayrî Türkleri atarak yerine Türkleri yerleştiren Rıza Nur fiilî Türkçülük yapıyordu. Fakat bu da hareket değildi.
Türkçülükte ilk hareketi, 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara’daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususî bir şerefi vardır.
***
Bundan sonra 3 Mayıs Türkçülerin günüdür. Ona bir bayram diyemeyeceğiz. Çünkü yıllarca süren büyük ıstırabımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kabil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek, yahşi ile yamanı ayırmak fırsatını vermiştir. O güne kadar tehlikelerden gafil bir çocuk toyluğu ile yürüyen Türkçülük 3 Mayısta gafletten ayılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, can düşmanlarını tanımış, dost sandığı hainleri ayırt etmiş, hayalin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarına düşmüştür.
Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sayılamaz. Bundan dolayı biz 3 Mayıs’a Türkçülerin günü deyip çıkıyoruz.
Hoşlanmayanlar onu benimsemesin. Yalnız kendilerine benzeyenler, yani Türk’e benzemeyenler onu yadırgasın. Biz 3 Mayıs’ı sevmekte devam edeceğiz
Türkçülük, tek sandığı düşmanına karşı 3 Mayıs hareketini yaparken onun çift olduğunu acı bir deneme ile öğrendi. Bu millî hareketin zaferinden korkan Türkçülük düşmanları, Türkçüler ortaçağı andıran vahşetlerle hapse atılır ve aleyhlerinde türlü yayınlar yapılırken, onları tartışmaya çağırmak garabetini de gösterdiler. Tarih bunu bağışlamayacak ve Türkçülerdin günü olan 3 Mayıs, bir gün Türkler’in günü olunca onlar tarihin büyük mahkemesinde lâyık oldukları akıbete uğrayacaklardır.
Türkçüler! Toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayıs’ı analım. Analım ve Kür Şad’ın hâtırasını yüceltelim…”

03 MAYIS 1963 ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR
03 MAYIS 1972 ORTADOĞU GAZETESİ YAYIMLANMAYA BAŞLANDI..
03 MAYIS (1993) DÜNYA BASIN HÜRRİYETİ GÜNÜ

04 MAYIS 1506 SULTAN HÜSEYİN BAYKARA
04 MAYIS 1945 NÂDİR MUTLUAY
04 MAYIS 1950 VELED ÇELEBİ
04 MAYIS 1979 TEZER AĞAOĞLU TAŞKIRAN
04 MAYIS 1997 ESİN ENGİN
04 MAYIS 2001 LEMAN BOZKURT ALTINÇEKİÇ
04 MAYIS 2016 GÜLTEKİN ÇEKİ

05 MAYIS 2021 EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ vefat etti.

05 MAYIS 1907 ŞEKER AHMET PAŞA
05 MAYIS 1956 ECE ÖZBAYRAK – 10. DAKTİLOGRAFİ ŞAMPİYONU OLDU.
05 MAYIS 1982 ŞEHİT ORHAN GÜNDÜZ
05 MAYIS 1998 DR. MEHMET SÂDETTİN AYGEN

06 MAYIS 1955 HÜSEYİN SÂDEDDİN AREL
06 MAYIS 1970 FEYHAMAN DURAN
06 MAYIS HIDIRELLEZ BAYRAMIMIZ

07 MAYIS 1943 ALİ FETHİ OKYAR
07 MAYIS 2010 ŞEHİT UZM. ÇVŞ. METİN CAN
07 MAYIS 2011 ZİYÂEDDİN BABAKURBAN
07 MAYIS 2014 ŞEYH NÂZIM KIBRISÎ

08 MAYIS 1915 2. ALÇITEPE (KİRTE) SAVAŞI
08 MAYIS 1942 TANRIDAĞ DERGİSİ
08 MAYIS 1987 ELİF NÂCİ
08 MAYIS 2015 ZEKİ ALASYA

ANNELER GÜNÜ –MAYIS’IN 2. PAZAR GÜNÜ

09 MAYIS 1157 SULTAN SENCER
09 MAYIS 1942 MEHMET VEDAT TEK
09 MAYIS 1988 TAŞKÖYÜ -BEHMENİN KATLİÂMI
09 MAYIS 1998 HÂŞİM NEZİHÎ OKAY
09 MAYIS 2005 AHMET TUFAN ŞENTÜRK

10 MAYIS 1799 AKKA ZAFERİ’MİZ
10 MAYIS 1868 ŞÛRÂ-YI DEVLET (DANIŞTAY)

11 MAYIS 1948 HAMAMÎZÂDE İHSÂN BEY
11 MAYIS 2000 FÂRUK KENÇ
11 MAYIS 2013 REYHANLI FÂCİÂSI

12 MAYIS 1978 ANKARA YİBA ÇARŞISI FÂCİÂSI
12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ
12 MAYIS 2017 İBRAHİM ERKAL

13 MAYIS 1277 TÜRKÇE’MİZİN,YENİDEN RESMÎ DİL İLÂN EDİLMESİ
13 MAYIS 1915 MUAVENET-İ MİLLÎYE MUHRİBİMİZ,İNGİLİZ DENİZALTISI GOLYAT’I BATIRDI.
13 MAYIS 2014 SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASI-301 ŞEHİT

14 MAYIS 1560 CERBE DENİZ ZAFERİ’MİZ

10 -16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ

11-17 MAYIS ÂHİLİK HAFTASI

14 MAYIS 1970 AYDINLAR OCAĞI
14 MAYIS 2016 CEMİLE -1944 -61. AVROVİZYON ŞARKI YARIŞMASI 1.Sİ

15 MAYIS 1174 NUREDDİN MAHMUD ZENGİ
15 MAYIS HAVA ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GÜNÜ
15 MAYIS 1919 ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN- ŞEHİT ÜSKÜDARLI ALBAY SÜLEYMAN FETHİ PAŞA
15 MAYIS 1998 NÂİM TALÛ
15 MAYIS 2011 56. AVROVİZYON ŞARKI YARIŞMASI -Ell & Nikki –BOZKURT İŞÂRETİ
15 MAYIS DÜNYA ÂİLE GÜNÜ

16 MAYIS 1926 SON PÂDİŞAHIMIZ SULTAN VI. MEHMED VÂHİDÜDDİN HAN
16 MAYIS 1952 MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
16 MAYIS 1997 ÖNDER SOMER
16 MAYIS 1998 SEVİM TANÜREK

17 MAYIS 1880 ZİYÂ PAŞA
17 MAYIS 1999 GALATASARAY’IMIZ,UEFA KUPASI’NI ALDI.

18-24 MAYIS MÜZELER HAFTASI
18 MAYIS 1938 ALBAY AHMET SAFFET OHKAY
18 MAYIS 1944 KIRIM TÜRK TATAR SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI
18 MAYIS 1982 HAMİT AYTAÇ

19 MAYIS 639 TÜMEN BAŞI –KORGENERÂL KÜR ŞAD,ÇİN SARAYINI BASTI VE
TÜRKLÜK İÇİN,UÇMAĞA VARDI.
19 MAYIS 1090 1. KOYUN ADALARI ZAFERİ’MİZ (2.’Sİ: 09 ŞUBAT 1695).
19 MAYIS 1919 ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI’MIZIN
BAŞLAMASI
19 MAYIS 1927 AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU
19 MAYIS 1939 AHMET AĞAOĞLU
19 MAYIS 1952 TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ
19 MAYIS 1989 BULGARİSTAN TÜRKLERİ- CEBEL DİRENİŞ GÜNÜ

20 MAYIS 1622 SULTAN 2. (GENÇ) OSMAN HAN
20 MAYIS 1875 ÖLÇÜM BİLİMİ (METROLOJİ) GÜNÜ
20 MAYIS 1933 THY KURULDU.
20 MAYIS 2013 FİKRİ YAZICIOĞLU

21 MAYIS 1847 DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE KALEMİ (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
21 MAYIS 1952 SERMET MUHTAR ALUS
21 MAYIS 1971 AVNİ DİLLİGİL
21 MAYIS 1987 YOLÇATI KATLİÂMI

22 MAYIS 1766 2. BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ
22 MAYIS 1912 ŞÂİR EŞREF
22 MAYIS 1955 NENE HATUN
22 MAYIS 1960 İBRAHİM ÇALLI
22 MAYIS 1982 CEVDET SUNAY (5 .CB)
22 MAYIS 1987 MHP VE ÜLKÜCÜ KURULUŞLAR DAVASI,SONUÇLANDI.

23 MAYIS 1040 DANDANAKAN SAVAŞI
23 MAYIS 1919 1.SULTANAHMET MİTİNGİ
23 MAYIS 1943 KENAN HULÛSİ KORAY
23 MAYIS 1944 ŞEVKET DAĞ
23 MAYIS 1983 TÜMG. ALİ DÂNİŞ KARABELEN –TMT KURUCUSU

24 MAYIS 1957 İBNÜ’L EMİN MAHMUT KEMÂL İNAL
24 MAYIS 1977 “ÜLKÜCÜ ALİ” ÇİZGİ ROMANI
24 MAYIS 1989 BULGARİSTAN, TÜRKLER’İ, GÖÇE TÂBİ TUTTU.
24 MAYIS 1993 BİNGÖL KATLİÂMI -33 ASKERİMİZİN ŞEHÂDETİ

25 MAYIS 1983 NECİP FÂZIL KISAKÜREK
25 MAYIS 2015 GALATASARAY’IMIZ,20. DEFA ŞAMPİYON OLDU VE 4. YILDIZI TAKTI.

26 MAYIS 1421 SULTAN 1. ÇELEBİ MEHMET HAN
26 MAYIS 1895 AHMED CEVDET PAŞA
26 MAYIS 1991 İZZETTİN ÖKTE
26 MAYIS 2012 ORHAN BORAN

27 MAYIS 1942 ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR
27 MAYIS 1960 -1960 İHTİLÂLİ
27 MAYIS 1980 ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ GÜN SAZAK
27 MAYIS 1991 ŞEHİT TUĞG. TEMEL CİNGÖZ

28 MAYIS 1862 SAYIŞTAY KURULDU.
28 MAYIS 1918 ÂZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’MİZİN KURULUŞU
28 MAYIS 1973 TÜRKÇÜ ŞEHİDİMİZ ALİ BALSEVEN
28 MAYIS – 10 TEMMUZ 1980 ÇORUM OLAYLARI
28 MAYIS 1984 PROF. DR. İBRAHİM ŞEVKİ ATASAGUN
28 MAYIS 1999 57. HÜKÛMET KURULDU.

29 MAYIS 1453 İSTANBUL’UN FETHİ
29 MAYIS 1453 ŞEHİT ULUBATLI HASAN
29 MAYIS 1993 SOLİNGEN KATLİÂMI
29 MAYIS 2004 KÂNİ KARACA
29 MAYIS 2008 DR.DİLÂVER CEBECİ (TÜRKİYE’M)

30 MAYIS 1919 2. SULTANAHMET MİTİNGİ
30 MAYIS 1937 ŞEHİT MEHMET ALİ TEVFİK
30 MAYIS 2016 ERKİN VAHİDOV

31 MAYIS 1237 1. ALAÂDDİN KEYKÛBÂT
31 MAYIS 1963 MANİSA TARZANI AHMET BEDEVÎ