# Etiket
##GENEL #Tarih

Prof. Dr. Hilmi DEMİR: İmam Matüridi’nin Gnostik Akımlarla Mücadelesi

İmam Matüridi’nin Gnostik Akımlarla Mücadelesi

Hilmi DEMİR 


Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 425-448. sayfa
Ankara, 2011.