# Etiket
##GENEL

TEZHİB.20m.com Sitesi / SUNUM

TEZHİB.20m.com Sitesi / SUNUM

“Allah Cemîl’dir, cemali sever”  (*) kuralına uygun olarak geliştirilmiş olan Tezhib sanatını yansıtan sitemizde  yeniden ve yepyeni bir tarz ile huzurunuzdayız.
İlk editörial notumuzda “Geleneksel Türk Sanatları” olarak tanımladığımız Hat &Tezhib konulu bu websitesinin hayrlara vesile olacağı inancı ile yeniden “merhaba”…

İslam aleminde Şeyh-i Ekber namı ile ünlenen Muhyiddin ibn Arabî (K.S.) Müslümanlara Nasihatler” adı ile basılan eserinde yer alan 80. vasiyetinde şöyle buyurmuştur:

“Din’de güzel şeylerle iftihar edilir.
“Mushafların tezyini, camilerin tezyinatı eşrat saatindendir!” diye varid olan Hadis-i şerif den ürkme.
İlmi olmayan bunu tersine anlıyor.
Kıyamet alâmetlerinin hepsi mezmum değildir.
Şeair-i Diniyyeye tazim olmak kasdıyle yapılan şeyler makbul ve memduhdur…”

Buradaki ifadelerden özellikle son cümleye dikkatinizi çekmek isterim: “Şeair-i Diniyyeye tazim olmak kasdıyle yapılan şeyler makbul ve memduhdur…” Bu sözün anlamını biraz sadeleştirecek olursak ” İslam’ın şiarlarına saygı olması kasdıyle yapılan şeyler makbul ve övgüye layıktır.”

İşte tezhibin sırrı buradadır:  Tezhib, İslam’ın şiarlarının en başta geleni olan; İslam simgelerinin en kutsalı olan “Kur’an-ı Kerim ayetlerine saygı olsun” için dökülen göz nuru ile ortaya çıkan bir mübarek geleneğe sahip bir manevi mirastır .

İslam şiarlarından olan mescidlerin de temizlik ve ziynet yönünden ayrıcalığına  dikkat edilmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

     

İnnallahe Cemîlun Yuhibbul Cemâl… ( SadaqaRasûlullah )

“Allah Cemîl’dir, cemali sever”

(*) Cemîl : Güzel, Cemal: Güzellik (Bu söz hadis olarak rivayet edilmiştir.)

 

Leave a comment