# Etiket
##GENEL

Ali Birinci: Halim Sabit Şibay

Halim Sabit Şibay / Ali Birinci. — Kayseri, 1996.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri,

(23-26 Mayıs 1996), 135-145. sayfa