# Etiket
##GENEL

TEZHİB TEKNİKLERİ 

Klasik Tezhib Teknikleri:

Tezhibte temel malzeme altın ve boyadır.

Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir.

Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Günümüzde sentetik boyalar kullanılmaktadır.

Tezhib sanatçısı (müzehhib/müzehhibe) bir kâğıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kâğıdı uygulanacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur.

Delikli kâğıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür.

Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak tezhib meydana getirilir.

Leave a comment