# Etiket
#EDEBİYAT #GÜNDEM #Necmeddin HACIEMİNOĞLU #Öneriler #Tarih #Türk-Birlikçilik

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu: Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar / E-KİTAP

Milliyetçilik-

 

Ülkücülük-

 

Aydınlar

 

 

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu

 Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu ( 10 Kasım 1932- 26 Haziran 1996)
1932 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlköğrenimini Darende’­nin Aşuda köyünde, orta öğrenimini Darende ve Osmaniye’­de yaptı. 1954 yılında Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bi­tirdi (1959). Bitlis ve Osmaniye liselerinde öğret­menlik yaptı. 1960 yılında mezun olduğu fakültede asistan, 1963 yılında doktor, 1970 yılında doçent ve 1982 yılında profesör oldu. 1972 yılında Bağdat Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi. Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğre­tim üyesi oldu. Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Töre, Devlet, Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde, Hergün, Ortadoğu, Tercüman ve Yeni Düşünce gazetelerinde yazıları yayınlandı.

ESERLERİ:

1.Lehçetü’l Hakâyık (Metin Neşri, 1962)
2.Kutb’un Hüsrevü Şirin’i ye Dil Hususiyetleri (Doktora çalışması. İ.Ü Edebiyat Fakültesi Yayınları 1968)
3.Türk Dilinde Edatlar (Doçentlik Çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 1972)
4.Milliyetçi Eğitim Sistemi (Töre-Devlet Yayınları 1972)
5.Türkçenin Karanlık Günleri (Töre-Devlet Yayınları 1972)
6.Fuzûli (Toker Yayınları, 1975)
7.Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar (Töre-Devlet Yayınları 1975)
8.Türkiye’nin Çıkmazları (1975)
9.Yeni Bir Dünya (Hikayeler) (Töre-Devlet Yayınları 1976)
10.Karahanlı Türkçesi ve Grameri (Türk Dil Kurumu Yayınları 1996)
11.Harezm Türkçesi ve Grameri
12.Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller (Kültür Bakanlığı Yayınları 1992)

 Necmettin HACIEMİNOĞLU İçin

Aslen Darende’nin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Hacıeminoğlu, 1932 yılında Maraş’ta dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iken babası Mustafa Efendi’yi kaybetti. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Hacıeminoğlu, abileri gibi zekası ve çalışkanlığı ile herkes tarafından sevilip takdir ediliyordu. Nihat Ağabeyinin çalışmak üzere Adana’ya gitmesi ve aileye bakma görevini üstlenmesiyle orta öğrenim tahsilini Adana’da yapan Hacıeminoğlu Türk Edebiyatına, diline ve tarihine olan ilgisini, daha bu yıllarda ortaya koymuştu. Ağabeyinin de edebiyata düşkün olması sebebiyle, aile ortamında hep bu havayı alarak yetişmişti.

Edebiyat Hocası, Şevket Kutkan’ın da alakası ve destekleriyle o yıllarda ilk yazılarını yazmaya başlamış ve Nurullah Ataç’la çeşitli gazetelerde çatışmaya başlamıştır.

Üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelen Hacıeminoğlu çok büyük bir başarıyla bugünkü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümüne girmiş ve kendisini mükemmel bir şekilde yetiştirerek Türk Dilciliği ve Türk Milliyetçiliğini yavaş yavaş göstermeye başlamıştır.

Fakülte bittikten sonra bir ara özel Osmaniye Lisesinde hocalık yapan Hacıeminoğlu, daha sonra Fakültede asistanlığa başlamış ve ömrünün sonuna kadar akademik kariyerini sürdürmüştür.

Hayatı boyunca öğrenci yetiştiren hocamız “özü sağlam, sözü sağlam” insanlar yetiştirmek için didinmiştir. Türk gençliğinin, Türklük Ülküsüyle yetişmesi için yüzlerce konferans vermiş yüzlerce makale yazmıştır.

Ülkenin karanlığa ve komünizm bataklığına sürüklenmeye çalışıldığı 70’li yıllarda vatanın ve milletin en büyük savunucularından biri olmuş ve Türk Milliyetçiliğinin en yüksek burçlarında müstesna yerini almıştır.

İlk yazılarında Necmettin Özdesenli, Necmettin Özdarendeli isimlerini kullanan hocamız daha sonra sülalesinin ismini almış ve Hacıeminoğlu olarak soy ismini değiştirmiştir.

Necmettin Hacıeminoğlu, Hergün, Tercüman, Ortadoğu gibi gazetelerde, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Töre, Milli Kültür, Yeni Düşünce ve Onlarca ayrı dergide binlere varan makaleler yazmıştır. 

Fikri eserleri olarak, “Türkiye’nin çıkmazları”, “Milliyetçilik Ülkücülük ve Aydınlar” isimli kitapları yıllarca Türk milliyetçiliğinin elinden düşmemiştir.

“Türkçenin Karanlık Günleri” isimli eseri, Türk Dili’nin nerelerden ne hallere geldiğini ve çıkış noktalarını anlatmaktadır.

“Yeni Bir Dünya” isimli eseri de çok nefis hikâyelerden oluşmaktadır.

1980’li yıllara gelinirken düşüncelerini yazıya aktardığı için düzünce suçluları arasına giren Necmettin Hacıeminoğlu tutuklanarak cezaevine girmiş ve yargılanmıştır. Bu durum bir üniversite hocasının düşünce suçuyla tutuklanmasının ilk örnekleri arasındadır.

Çok sevdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki kürsüsünden istifa etmek zorunda bırakılmış ve çok çileli yıllar yaşamıştır. Her şeye rağmen boş durmamış ve Afganistan’dan gelen Türk gruplarının geleneklerini inceleyip karşılaşmalar yapmıştır.

1985 yılında Trakya Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü’nü kurmak üzere Edirne’ye gelmiş ve 1993 yılına kadar buradaki görevini sürdürmüştür. Yüzlerce öğrenci yetiştirerek mezun eden hocamız, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü de kurarak müdürlüğünü yapmış ve mezun ettiği talebelerinin ihtisas yapmalarına imkan tanımıştır.

“Karahanlı Türkçesi ve Grameri”, “Harezm Türkçesi ve Grameri” isimli eserleri ile “Yapı Bakımından Türk Dilinde Filler” isimli eserinin genişletilmiş şeklini Edirne’de vücuda getirmiştir.

1993 yılında çok sevdiği İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü’ndeki kürsüsüne tekrar dönen Hacıeminoğlu 1996 yılında, bütün Türk Milliyetçilerinin ve öğrencilerinin gözyaşları arasında toprağa verilmiştir. Ruhu şad olsun.

Eserleri: 

Necmettin Hacıeminoğlu’nun kaleme aldığı toplam eser sayısı onikidir. Bunlar farklı sahalarda yazılmış eserlerdir. Bu eserlerden yedi tanesi Dil’le ilgilidir. Bunların dışında yer alan üç eser fikrî ve siyasî; diğer iki eser ise edebi sahada kaleme alınmıştır.

“Türkçenin karanlık Günleri”, “Milliyetçilik Ülkücülük-Aydınlar” ve “Türkiye’nin çıkmazları” adlı bu üç eser, az da olsa, muhtelif dergilerde yazdığı makalelerden teşkil etmiştir.

Leave a comment