# Etiket
##GENEL

Necmettin Hacıeminoğlu: Türkçenin Karanlık Günleri (1968)

Türkçenin Karanlık Günleri / M. Necmettin Hacıeminoğlu. — Ankara, 1968.

Türk Kültürü, VI. cilt, 63. sayı, 168-170. sayfa