# Etiket
##GENEL

Alparslan TÜRKEŞ: Dış Politikamız ve Kıbrıs

Dış Politikamız ve Kıbrıs*

Alparslan TÜRKEŞ

Kıbrıs milli dâvamızın çözümü üzerindeki dokuz yılı kaplayan çalışmalarımızın ve ileri sürdüğümüz fikirlerin vesikalarını bir kitap halinde yayınlamayı uygun bulduk. Bu yoldan Türk gençliğini aydınlatmak ve dış politika konularında geniş bir görüşle kavrayıcı bir şekilde olaylara eğilmelerini sağlamak düşünülmüştür.

Türk milleti büyük bir millettir. Çözülmesi gerekli olan büyük ve ciddi mes’elelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Başında milli şuur sahibi kudretli hükümetler bulunduğu takdirde kısa zamanda büyük imkânlara kavuşarak hızlı atılımlar yapabilecek avantajlı durumlara sahiptir. Buna karşılık gerekli tedbirler alınmadığı takdirde büyük tehlikeler ile karşılaşması da çok muhtemeldir.

Kıbrıs dâvası, Türkiye’nin diğer millî mes’eleleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin yaptığı gibi başlı başına ve ayrı bir mesele olarak ele alınması yanlıştır ve zararlıdır.

Kıbrıs Adası bütünü ile Türkiye’nin olmalıdır. Bunu belirtirken Türkiye’nin Ege bölgesi kıyılarına sokulmuş bulunan diğer adaları da Türkiye’ye mal etme zaruretine dikkati çekmek gerekmektedir. Meis Adası’ndan Midilli ve Limni adasına kadar Türkiye’nin batı ve güneybatı kıyılarını sarmış olan yakın adaların yabancıların elinde bulunması, Türk milleti için tehlikelidir. Bugünkü dünya şartları ve Türkiye’nin kendi kudret dununu dolayısiyle hemen belki bir şeyler yapmak mümkün olmayabilir. Fakat milletlerin hayatı yüzyıllarla ölçülmektedir. Ona göre uzun vadeli olarak bu mes’elelerin çözümü göz önünde bulundurulmalıdır, ilk yapılacak işlerden birisi millî hedefler olarak bu mes’elelerin tesbit edilmesi ve plânlı bir şekilde Türk çocuklarına ve halkımıza devamlı öğretilmesidir. Ayrıca, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili bir memleket olduğunun dikkate alınarak, denizcilikte kuvvetli bir millet haline gelmek için acele tedbirler alınmalıdır.

Kısa zamanda deniz inşaat ve imalât sanayii İle birlikte bütün dünya denizlerinde dolaşacak modern büyük bir deniz ticaret filosu meydana getirilmelidir.

Kıbrıs dâvası üzerinde bu kitapta, geçen dokuz yıl içerisinde meydana gelen çeşitli siyasî durumlara göre, o günler içinde alınması uygun görülen enerjik tedbirler hükümetlere bildirildiği gibi, TRT ve basın aracılığıyla vatandaşlara da açıklanmıştır. Teklif olunan tedbirlerin birçoğunun zamanla iktidarda bulunan hükümetle: tarafından benimsendiği görülmüştür. Teşebbüslerimizin, bu şekilde, memlekete yarar sağlamış olmasından memnunuz.

Bugün Kıbrıs millî dâvamız henüz kesin çözüme ulaşmamıştır. Önümüzde uğraşılması gereken birçok güçlükler bulunmaktadır. Bu bakımdan şimdiye kadar ileri sürmüş olduğumuz düşünce ve faaliyetleri açıklayan bu kitabı yayınlayarak memleket aydınlarına bilgi verilmek istenmiştir. Millet olarak hala kalkınmak ve yükselmek için her şeyden önce milli birlik ve beraberliğin en sıcak bir şekilde korunması ve sürdürülmesi lâzımdır. 20 Temmuz 1974’de Kıbrıs’a yapılan çıkarma sırasında milletimizin meydana getirdiği muhteşem birlik ve beraberlik bozulmamalı ve hiç kimseye bozdurulmamalıdır. Millî birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuz takdirde bütün mes’eleleri çözeriz.

Kitabın milletimize hayırlı olmasını dileriz.

1. Ekim. 1974

Alparslan TÜRKEŞ

(*) Bu yazı Alparslan Türkeş’in “Dış Politikamız ve Kıbrıs” kitabının Giriş yazısıdır. Kitabın tamamını ulkucubellek.com sitemizden online okuyabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
https://ulkucubellek.com/alparslan-turkes-dis-politikamiz-ve-kibris/

Leave a comment