# Etiket
##GENEL #Tarih

Prof. Dr. Mustafa KARA: Türkistan Tasavvufu ve Ahmed Yesevî

TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİSTAN MACERASINA GENEL BAKIŞ

Prof. Dr. Mustafa KARA

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Dergisi
Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 9-31