# Etiket
#GÜNDEM #Şiir Defteri #Türk Yurtları #Yazar Okulu

Muallim NÂCİ: TÜRK MEZARI (“Ey Süleyman Şah”)

 

TÜRK MEZARI

Muallim NÂCİ

 

 

 

Zikre şâyandır Fırât’ın her yeri,                                                                                                    Ben ki bir Türküm unutmam Câber’i…

 
Türk olan ni’met-şinâs olmak gerek,
                Var yeri, gitsem Mezâr-ı Türk’e dek.
 
 
Ey Mezâr-ı Türk! Safvet-hânesin,
                Hâbgâh-ı şâhsın, şâhânesin.
 
 
İftihâr et ey serây-ı mânevî!
               Şâh-ı Türkân sende olmuş münzevî.
 
Zâirin olsun muvakkar dâimâ,
              Şâm tek olsun muhakkar dâimâ.
 
 
Ey Süleyman Şâh! Minnetdârınız,
               Şâkir-i evlâd-ı feyz-âsârınız.
 
 
Oldu ihlâsınla fahr-i dûdmân
               Oğlun Ertuğrul gibi bir kahramân.
 
 
Âferîn Ertuğrul’un yârânına!

            Âferîn Ertuğrul’un Osmânına!..

 

Muallim Nâci

Leave a comment