# Etiket
#EDEBİYAT

Akın Dediğin

Akın Dediğin

Karargâh kurulmuş sultân oturmuş
Cengâverler Ya Hû deyû seslenir
İt kemikten İblis âteş karga leş
Hak âşığı ancak nûrdan beslenir

Nazâr eyledikçe nice kalb erir
Âlem nabız olur göğsünde vurur
Sarık bağlarında bir melek yürür
Der böyle hünkâra nerde rastlanır

Cengâver bu uslanmaz deli yiğit
Naat bilir nedir duymamış ağıt
Nikâhına Kelâm-ı Hakîm şâhit
Bir dağdır ki ancak dağa yaslanır

Düşmanı nefs celâli ney gibidir
Aklı sadak yüreği yay gibidir
Akınları tavaf ve sa’y gibidir
Böyle kılıç kında nasıl paslanır

H. Selçuk Bekar

Bütün Şiirleri: http://selcukbekar.com/

Leave a comment