# Etiket
#EDEBİYAT #GÜNDEM #Şiir Defteri

A.Yılmaz SOYYER: KIZIL ELMA

 

 

KIZIL ELMA

 

A.Yılmaz SOYYER

 

Çifte bozkurt bekler Kızılelma’yı

Ergenekon’da bir bahçede gizli

Rum’da, Lehistan’da, Nemçe’de gizli

O kutlu ülküye yürüyen tayı

Rüzgâr emzirirmiş, gecede gizli

Bir gün olacaktır kara yağız at

Kızılelma için yazılır berat

 

Çifte bozkurt bekler Kızılelma’yı

Karakalem esrârını anlatır

Dede Korkut diyârını anlatır

Dağda kut bulup da gerilen yayı

Belki yüz yıl belki yüzlerce asır

Atar bir Bayındır ya da bir Bayat

Kızılelma için yazılır berat

 

Çifte bozkurt bekler Kızılelma’yı

Koçyiğitler her an düşte görürler

Kırılır kapılar, işte görürler

Estergon burcunda namaz kılmayı

Perde kalkar bir görüşte görürler

Gökte yıldızlarla dizilir âyât

Kızılelma için yazılır berat

 

Çifte bozkurt bekler Kızılelma’yı

Rüyalar çöllere doğru meyilli

Bu ordu, gönlünde misak-ı millî

Giyer Karanî’den gelen hırkayı

Kaydedilir haritaya “Türk ili”

Alperenler gülden takarlar kanat

Kızılelma için yazılır berat

 

Çifte bozkurt bekler Kızılelma’yı

Demir şahinlere yiğitler biner

Sancak yine Mercidabık’a iner,

Koparıp geceden yıldızla ayı;

Mûcize görünür acılar diner.

Ali’den Zülfikar, Oğuz’dan pusat

Kızılelma için yazılır berat

 

Çifte bozkurt bekler Kızılelma’yı

Bu meydana Horasan’dan gelirler

Töre böyle yazar vacip bilirler

Erenler baş verip gönül almayı

Ahmed Yesevî’nin saldığı pîrler

Hâkkeder en görklü nesihten bir hat

Kızılelma için yazılır berat

 

A.Yılmaz Soyyer

Leave a comment