# Etiket
##GENEL

9 Işık Milli Doktrininde Milliyetçilik Üzerine Sohbet-3

 

Bundan önceki iki yazımda özetle milliyet duygusunun sosyolojik esaslarına değinmiş ve bu toplumsal hissin doğuşunun binlerce yıl öncelere dayandığını ifade etmiştim.

Yine bu yazılarımda “Millet” kavramı ile ilgili çok önemli bulduğum hususları açık bir şekilde tanımlamıştım.

Önemine binaen bu kavramları tekrarlayarak hatırlatmak isterim:

Millet; “Huy/karakter/tarih birliğine sahip, birlikte yaşama iradesi gösteren, gerçekleştirmeye gayret gösterdikleri ortak arzuları bulunan, tasada ve sevinçte ortak olan ve en önemlisi aynı dili konuşan beşeri bir kütledir”

Millet/Milliyetçilik/Milliyet duygusu ise; “Aynı dili konuşan, ortak coğrafyayı paylaşan ortak kültür sahibi soyların beka/refah/özgürlük güdülerinden doğan birlik şuurudur.”

Bu çerçevede serinin önceki yazılarında “Milli Bilincin/Milliyet Duygusunun” toplumsal varlığı koruyup sürdürmenin en önemli sağlayıcısı olduğunu çok doğru bir düşünce/davranış olarak nitelemiş ve bu yüzden de Türk Milliyetçisi/Ülkücüsü olduğumuzu ifade etmiştim.(*)

Bu yazımda ise9 Işık Milli Doktrininde ‘Milliyetçilik’  nasıl açıklanmıştır?” Sorusuna 9 Işık Doktrininin mimarı Başbuğ Alparslan Türkeş’in sözleriyle cevap vereceğim.

Başbuğ Alparslan Türkeş 9 Işık Milli Doktrininde “Millet/Milliyetçilik” kavramlarını nasıl açıklanmış birlikte bakalım:

Türk Milleti dediğimiz gerçek nedir?

Türklüğü benimseyen, aynı tarihe mensup, aynı şuurunu taşıyan ve aynı kültürle yoğrulmuş, bazı istisnalar hariç aynı dine mensup insan topluluğu bugünkü milletimizi meydana getirmektedir.

Peki, bugünkü Türkiye sınırları dışında kalan Türkleri Türk Milletinden saymayacak mıyız?

Türk Milleti büyük bir millet olduğu için bugün dünya üzerinde geniş sahalara yayılmış ve dağılmıştır. Bugün dünya üzerinde yaşayan aynı dine mensup, aynı tarihe mensup ve aynı dili konuşan Türk topluluklarının sayısı yüz milyonlarla ifade edilmektedir. Bunların ancak üçte biri Türkiye sınırları içinde bulunmaktadır.

Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Türkler de Türk Milletindendir.
Onlar da Türk Milleti deyiminin içindedirler. Türkiye Cumhuriyeti bütün Türklük meselelerinin sahibi ve temel varlığıdır.

Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci planda ele alınması ve korunması, yüceltilmesi öncelikli hedeftir.

Milliyetçilik; Milletini sevmek, vatanını sevmek ve milletinin tehlikelere karşı korunması için her fedakârlığı göze almak duygusu ve düşüncesidir.

Şüphesiz burada bahis konusu edilen Milliyetçilik “Türk Milliyetçiliği”dir.

Türk Milliyetçiliği ne demektir?

Türk Milliyetçiliği, Türk Milletine karşı beslenen derin sevgi, bağlılık duygusunun, müşterek bir tarih ve müşterek hedeflere yönelme şuurunun ifadesidir.

Türk Milliyetçiliği, Türk Milletinin gözüyle olayları görmek ve değerlendirmek zihniyetini ifade etmektedir.

Türk Milliyetçiliği, Türk Milletine karşı duyulan derin sevgi, bağlılık ve onu güç durumdan kurtarıp, kuvvetli, her çeşit korkudan, baskıdan uzak, şerefiyle yaşayan, müreffeh, mutlu ve modern uygarlıkta en ön safa geçmiş bir hale getirmek isteği ve bu isteğin yarattığı duygudur.

Birinci prensibimiz olan milliyetçiliğimizin özet olarak tarifi budur.

İster Türkiye içinde olsun, ister Türkiye dışında olsun, cereyan eden her olayın Türk Milletine zarar getirmemesini istemek, düşünmek ve bunun için çalışmak duygusu ve şuuru, Türk Milliyetçiliği’nin bir başka ifadesidir denilebilir.

Bunun yanı sıra Türk Milletinin gerek Türkiye’de meydana gelen, gerek Türkiye dışında meydana gelen olaylardan azami ölçüde yararlanmasını istemek, meydana gelen her olayın Türkiye’ye azami ölçüde yarar sağlamasını düşünmek ve bunun için çaba harcamak da Türk milliyetçiliğinin bir gereği olarak görülmelidir.

Milliyetçilik, Türk Milletine karşı beslenen derin sevginin ifadesidir.

Kalbinde başka bir ırkın/milletin gururunu taşımayan ve kendisini samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türk’tür.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve kendisini Türk milletinin bir mensubu kabul eden herkesi kardeş sayan bir düşünce ve görünüştür.

Milliyetçiliğimiz başkalarına karşı kin, garez duygularıyla beslenmez.

Türk Milliyetçiliği insanî duygularla beslenen bir anlayıştır.

Türk Milliyetçiliği kin ve garazı esas almayan, sevgiyi esas alan bir düşünce tarzıdır.

Milliyetçiyiz/Türkçüyüz!

Türkçülük ne demektir ve neden Türkçüyüz?

Çünkü milletimiz “Türk Milleti”dir.

Türkçülük, Türk Milletinin hayatının her safhasında yapacağı her şeyin Türk ruhuna, Türk geleneğine uygun olması ve Türk’e yararlı olması amacının/fikrinin ön planda tutulmasıdır.

Türkçe konuşacağız, Türkçeyi daima her şeyin üstünde tutacağız. Yapılacak her işte Türklük ruhuna Türk’ün özelliğine uygun ve Türk Milletine yararlı olması şartını göz önünden kaçırmayacağız.

Türkçülüğün de kısaca tarifi budur.

Türk Milletinin yükselmesi ve tehlikelerden korunması, Türk Milletini meydana getiren kişilerin teker teker “milli şuur” sahibi olmasına ve kalplerinin millet sevgisi, vatan sevgisi ile çarpmasına bağlıdır.

Milliyetçilik duygusundan yoksun olan bir toplumun millet manzarası göstermesi mümkün değildir.

Milliyetçilik duygusuna sahip olmayan “milli şuura” sahip olmayan bir topluluğun bir arada yaşaması mümkün değildir.

Böyle bir duygudan ve şuurdan mahrum toplulukların dış olayların en ufak bir tesirine karşı kendilerini koruyamadıklarını, hatta dış tesirler olmasa dahi kendi kendilerine dağıldıklarını ve belirli vasıfları olan, belirli hedefleri olan bir topluluk hüviyetinden çıktıklarını görmekteyiz.

Bunun için milli doktrin Dokuz Işık’ın birinci ilkesi olarak Milliyetçiliği koymuş bulunmaktayız.” (**)

Başbuğum/Fikri/Siyasi Öğretmenim Cennet mekân Alparslan Türkeş “Milliyetçilik/Türk Milliyetçiliği/Türkçülük” konusunda özetle bunları düşünüyor/söylüyor.

Ben de bu fikir/aksiyon insanının düşünce ve öğretilerinin sadık bir takipçisi olarak “9 Işık Milli Doktrinini” kaynağından yaptığım alıntılarla unutanlara hatırlatmak için bu yazı dizisini hazırladım.

9 Işık Milli Doktrininde “Ülkücülük”  bahsinden sonra “Türk Milliyetçiliği” konusunu da kaynaklarından ve o kaynaklardan anladıklarımızdan elimizden geldiğince/dilimizin döndüğü kadarıyla özetlemeye çalıştık.

Bu yazı dizisini hazırlamaktaki amaçlarımdan ilki; “Türk Milliyetçiliğini/Türk Ülkücülüğünü” herkesin kafasına göre tanımlamasına engel olmaya bir miktarda da olsa katkı sağlamaktır.

İkinci hedefim ise; “Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi ile ilgili ne yapılmış ki?” sorusuna;

“ İşte yapılanlardan bir kısmı bunlardır. Eğer bunları yetersiz buluyorsanız daha iyisi için buyurun katkı sağlayın görev sizindir. Eğer daha iyisini/yenisini yaparsan işte o zaman siz de “Benim Ülkücüm” olursunuz!” diye cevap verebilmektir.

Güzel günler için kalın sağlıkla.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene !

——————————————————————————————

(*) http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazari213-_GULTEKIN_OZTURK.html

http://www.altayli.net/articles.php?article_id=2490

http://www.altayli.net/articles.php?article_id=2505

http://www.altayli.net/articles.php?article_id=2513

(**) Alparslan Türkeş/9 Işık Üzerine Konuşmalar

Leave a comment