# Etiket
##GENEL #GÜNDEM #Tarih #Türk-Birlikçilik

3 MAYIS 2014’DE VATAN / Hilmi Özden

3 MAYIS 2014’DE VATAN

Caniler başına sayın bay diyen

Ölümle horonlar tepen Türkleriz

Taşnağa taziye sayın Hay[1] diyen

Ölümle halaylar çeken Türkleriz

 

Taşnaklar, Hınçaklar katletti Türkü

Şahittir ırmaklar kan ile süngü

Kırdılar bağları sulayan küngü

Ölümle söğütler[2] diken Türkleriz

 

Bosna’da namertler katletti beni

Mezarlar yok etti unuttu beni

Dünyayı yalanla aldattı teni

Ölümle çiçekler[3] eken Türkleriz

 

Bebek katilini günü gelince

Hakikat sırları ayan edince

Topraktan şehitler arşı delince

Ölümle yürekler büken Türkleriz

 

Edep mimarı[4]nın ümmetiyiz biz

Ahlâk hitamı[5]nın tûrabıyız biz

Elest hitabının kurbanıyız biz

Ölümle gönüle akan Türkleriz

 

Dünyayı kendine kalıcı sanan

Aklına geleni hak sanıp anan

Nefsinin emrine bu denli kanan

Ölümle hevayı yakan Türkleriz

 

özden unutmaz bugünü yazar

Göklerde melekler gafilden bî-zar

Kefensiz nenemin kemiği sızlar

Ölümle Mevla’ya bakan Türkleriz

 

hilmi özden


[1] Ermenilerin esas kavim isimleri

[2] Türk geleneğinde her ölünün başına söğüt ağacı dikilir

[3] Bosna şehitleri toplu mezarlara gömüldüğünde o mezarlara has çiçekler açmış ve mavi kelebekler “şehitler burada” “şehitler burada” diyerek sadece o çiçekler ve şehitler üzerinde kanat çırpmışlar, ağıt uçuşları yapmışlardır.

[4] İki cihan serveri Resuller Resulu kainatların yaradılış gayesi Muhammed Mustafa (S A V)

[5] İki cihan serveri Resuller Resulu kainatların yaradılış gayesi Muhammed Mustafa (S A V)