# Etiket
##GENEL #Öneriler #Tarih #Türk Yurtları #Türk-Birlikçilik #Ülkücü Hareket

“3 EKİM TÜRK DÜNYASI GÜNÜ” KUTLU OLSUN!


03 EKİM TÜRK DÜNYASI

(TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ)

GÜNÜ’MÜZ,KUTLU OLSUN!

YAŞASIN MİLLİYETÇİ TÜRKİYE VE BÜYÜK TURAN !!!

VARLIĞIMIZ,TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN!

TANRI,TÜRK’Ü KORUSUN!

ÜLKÜ-YAZ
***

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü her yıl 3 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması sonucunda, bu anlaşmanın imza tarihinin yıl dönümü günleri olan her yıl 3 Ekim tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü ilan edilmiş ve kutlanmaktadır.
Türk Konseyi veya Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009’da, Nahçıvan’da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Türkmenistan ve Özbekistan tarafsızlık politikaları nedeniyle, Konsey’e üye değildir, ancak, bu iki ülke , üye adaylardır. Bu işbirliği konseyinin kurulması fikri, ilk olarak 2006 yılında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ileri atılmıştır.
İşleyiş tarzıyla Avrupa Konseyi, İngiliz Milletler Topluluğu, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı veya Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu’na eş değerdir.
21 Mart 1992’de,Ergenekon’dan Çıkış (Nevruz) Bayramı’mızda,Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in liderliğinde yapılan ve belli aralıklarla toplanan Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi’ne dayanan Konsey’in kurumsal merkezleri, İstanbul (Genel Sekreterlik), Bakü (Parlamenterler Asamblesi) ve Astana’dır (Türk Akademisi).
Kurumsal Yapı:
Türk Konseyi’nin üç merkezi bulunmaktadır. Bunlar İstanbul, Bakü ve Astana’dır. İstanbul idari merkezdir. Bakü, Parlamenterler Asamblesi’nin merkezi, Astana ise Türk Akademisi’nin merkezidir.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi şu birimlerden oluşmaktadır.
• Genel Sekreterlik İstanbul
o Devlet Başkanları Konseyi
o Dışişleri Bakanları Konseyi
o Kıdemli Memurlar Komitesi
o Aksakallar Konseyi
• Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Bakü
• Türk Akademisi Astana
• Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ankara
• Türk İş Konseyi
Ülke devlet başkanları yılda bir kez resmî, bir kez de gayriresmî olarak çeşitli şehirlerde toplanır. Ayrıca üye ülkelerin dışişleri bakanları ve bürokratları da yıl içerisinde düzenli toplantılar gerçekleştirir. Meclis başkanları ve meclis heyetleri Bakü’de toplanır.