# Etiket
##GENEL

M. Tayyib OKİÇ: Ebu’s-Suud Efendi Sarı Saltuk Fetvasının Tenkidinin Tenkidi

Sarı Saltık Hakkında Ebu’s-Suud Efendi Fetvasının Tenkidinin Yusuf Ziya Yörükan Tenkidine Cevap

M. Tayyib OKİÇ


1953