# Etiket
##GENEL

Kenan EROĞLU: PARTİLERİN İTTİFAK ARAYIŞLARI

PARTİLERİN İTTİFAK ARAYIŞLARI

Kenan EROĞLU

 

Odgurmuş (1):Siyasi partilerin veya sosyal hareketlerin zaman zaman başvurdukları ittifak çabaları, politik zikzakları ve tutarsız politikaları seçmen üzerinde nasıl etki eder? Ya da seçmeni etkiler mi. Seçmen veya taraftar bu durumdan ne kadar etkilenir.

Ögdülmüş (2):Siyasi partiler siyaset arenasında pek çok konuda ittifak çalışmalarına ve pek çok kez politik manevralara girişirler. Bu manevralar seçmen ve taraftar tabanında olumsuzluklara sebep olur. Parti taraftarları ve partinin görüşlerini benimseyen sade vatandaşlar bazı ittifak çalışmalarını izah etmekte güçlük çekerler. İttifak konuları fanatik dışında diğer taraftarları rahatsız eder.

Siyasi partilerin yaptıkları politika gereği olarak kabul ettikleri bu zikzaklı ve tutarsız manevraları taraftar kitlenin fanatik bölümünde pek olumsuz etkisi olmazken, biraz daha düşünen ve bilinçle hareket eden taraftar arasında olumsuz durumlara sebep olur. Çünkü düşünen insanlar yapılan manevra ve hareketi sorgular. Bu sorgulama neticesinde yıllardır süregelen ve hareketin oluşmuş düşünce kalıplarına durumun pek de uymadığını görmekte gecikmezler.

Çeşitli sebeplerle, iki parti veya bir fikir hareketi, ittifak yapıyor, birlikte seçime giriyor, herhangi bir konuda birlikte hareket ediyor veya biri diğerini destekliyor diyelim. Partilerin, örgütlerin üst yönetiminde durumu kabullenemeyenler olabildiği gibi bu durum çoğunlukla ve olgunlukla karşılanıyor. Neden? Çünkü hareketin Lideri ve lider kadrosu karşılıklı yapılan görüşme ve müzakerelerle yapılan pazarlıkların içinde olmuş olmakla o konuya yapılan müzakereler sonucu ikna olmuşlardır. Zaten ikna olmasalar böylesine bir girişimde bulunmazlar.

Ama tabanda durum değişiyor. Çünkü parti taraftar ve tabanına durumu anlatmak bazen çok güç olabiliyor.

Partilerin tabanında fanatik particilerin dışında pek çok insan bu durumdan rahatsız oluyor, yukarıda alınan bir kararı gönül rahatlığı ile onaylayamıyor.

Çünkü daha düne kadar, Parti üst düzeyinin bir takım sebeplerle ittifak yaptığı parti ve partililerle kıyasıya bir mücadele içinde bulunuyorlardı.

Mücadele ettiği, karşı karşıya geldiği, rekabetin yaşandığı, yerine göre tatsızlıkların, suçlamaların yaşandığı ortamlar oluşuyordu.

Seçim ittifakından karlı çıkma ihtimali yüksek olan siyasi parti veya fikir hareketi canla başla çalışırken diğer gurup yeteri kadar gayret göstermiyor, siyasi çalışmalara pek katılmıyor. Veya çalışıyor gibi görünüyorlar.

Odgurmuş:Bu gibi taraftar tarafından zikzak olarak algılanan ittifaklardan ve birlikteliklerden kim zarar görüyor, kim daha karlı çıkıyor?

Ögdülmüş:Esasında büyük partiler veya kalabalık taraftarı olan fikri guruplar bu birliktelikten daha karlı çıkabiliyor. Bu durumda, seçimler sırasında hangi parti çatısı altında seçime gidiliyorsa diğer parti taraftarları arasında o partiye karşı bir soğukluk oluşuyor. Diğer partilerin adaylarının seçilme ihtimali yoksa onların çalışmaları da ona göre zayıf oluyor.

Ayrıca, seçim sonuçları itibariyle, çatısı altında seçime girilen parti ittifak yaptığı seçmenin de verdiği oyları kendi hanesine yazıyor, kendi başarısı gibi görüyor. Seçmen ise ittifak sırasında bir kere rey verdiği partiden fanatik taraftarın dışında kolay kolay vazgeçmiyor. İttifak sırasında o partiye giden öteki partinin oyları çoğunlukla geri dönmüyor.

Her partili bu birliktelikte aktif olarak çalışmıyor. Bazı insanlar bu birlikteliği içine sindiremiyor.

Masa başında yapılan ittifaklar ve anlaşmalar gerçek hayatta tam manasıyla karşılık bulmuyor. Yapılan tüm hesaplar sonuç vermiyor ve hayal kırıklığına sebep oluyor.

Hâmiş:

Başka siyâsî partilerle “itinâ ile ittifak yapan” liderler; aynı hassâsiyeti kendi inançlarına ve partililerine karşı göstermiyor ve “fikrî bir zihniyet kayması” yaşıyorlarsa, tabanda da -tavanın aksi istikâmetinde- bir “zemin kayması” mutlaka yaşanır.

****

Odgurmış (1):Kanaat – Akıbet- Afiyet

Ögdülmiş (2):Akıl – Ululuk

Kadim Kitabımız olan “Kutadgu bilig” de geçen iki şahsiyet:

Leave a comment