# Etiket
##GENEL

Kenan EROĞLU: Monşer’ler Hep Kaygılıdır

Kenan EROĞLU

Odgurmuş (1) : Sizi anlayamıyorum. Çok tutarsız görüşler ileri sürüyorsunuz. Görüyorum ki kendinizi hem okumuş kabul ediyor hem de batı karşısında  “Ezik”likten kurtulamıyorsunuz. Siz Türk Milletinin büyüklüğüne inanmıyorsunuz her halde.

Monşer (2) : Ne olmuş, ne ezikliği yine hangi yönden eleştiri getiriyorsunuz..  

Odgurmuş: Büyük devlet psikozundan kurtulamıyorsunuz. Ya da “geri kalmış ülke okumuşu psikozu”ndan diyeyim. 

Monşer: İşte tekrar söylüyorum. Bunun neresi yanlış? “Ciddi ve büyük devletlerde iktidarlar değiştiği halde de, önceden planladıklarının uygulanmasını devam ettirirler. ABD’de bu devletlerden biridir, seneler önce devletlerinin çıkarı için öngördükleri projeyi uygulamaya devam ediyorlar.”

Odgurmuş: Yani demek istiyorsunuz ki; dünyada ciddi ve büyük devletler vardır. Bir de ciddi olmaya ve büyük olmayan devletler var. Öylemi? Tabi bu ciddilik neye göre ciddiliktir, neye göre değildir bu görüş açıklamaya muhtaçtır. Ayrıca büyük devlet ne demek, yüzölçümü,  ekonomi, nüfus, teknoloji, yeraltı ve yer üstü kaynaklar. Evet, bunların hangisine göre büyük devletler var? 

Nüfus bakımından Çin büyük, yüzölçümü bakımından Rusya büyük, Ekonomi bakımından Abd büyük, dünyayı sömürme bakımından Avrupa büyük, petrol bakımından Libya, Irak, Brezilya, Suudi Arabistan vs. büyük. Milli gelir bakımından Lüksemburg en büyük, İsviçre, İrlanda, Norveç evet hangisi büyük, Bak birde Türkiye var binlerce aydını okumuşu onu yıkmak için içerden, dünyanın dört bir yanından ülkemizin ileri gitmesini istemeyen düşmanlar dışarıdan uğraştıkları halde bir türlü yıkamıyorlar. Bu yüzden de Türkiye en büyükler arasındadır. O zaman size göre büyüklük nedir anlaşılmadı. Sonra o büyük dediğiniz İngilizler, Rusya, Abd, Afganistan’dan yenilgi sonucu çekilmek zorunda kaldı. 

Monşer: Biraz uyanık olmak lazım. ABD yenildi, çekildi diye sen onu benim külahıma anlat. ABD’nin kendine göre bir planı vardır. ABD bunun hesabını hem Afganistan’dan hem Taliban’dan hem de Taliban’a yardımcı olanlardan mutlaka sorar. ABD Şimdide ilerde kendisine zarar verecek güçte gördüğü Çin ve Rusya gibi devletlerin gücünü zayıflatmak peşinde. Uygulamaya konan bu projeden olumsuz etkilenecek devletlerden biride Türkiye. Amerika bu hamlelerle hem kontrolünü kaybettiği Türkiye’yi cezalandırmak hem de daha önceden planlandığı gibi Türkiye’yi güçsüz ve parçalanmış hale getirmek. 

Odgurmuş: Yahu hani Türkiye BOP eş başkanıydı ABD ile ortak hareket ederek Ortadoğu’yu düzenlemeye çalışıyordu. Ne oldu da fikir değiştirdiniz. Bu demektir ki daha önceki öngörünüz her zamanki gibi yanlış çıktı. Bir de şu ABD’yi ne kadar gözünüzde büyütüyorsunuz. Sanki gizli Amerikancısınız.  Veya sömürge aydını psikolojisi içindesiniz. Türk Milletinin ve ordusunun gücünü ise hiçe sayıyorsunuz. Türkiye Suriye’de kaç tane operasyon yaptı ve zaferlerle sonuçlandırdı. Bu operasyonları Türkiye sadece oradaki PKK, Deaş gibi kanlı örgütlere mi yaptı yoksa örtülü olarak ABD’ye mi yaptı. Bu operasyonlarda ABD sesini çıkaramadı. Türkiye ABD’ye rağmen bu operasyonları yaptı. Lütfen bunu anlayın. Türkiye’nin de bir gücü var bunu da kabul edin. 

Monşer: ABD terör örgütleriyle bize karşı birliktelik sergilemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Terör örgütlerini maddi, silah ve teçhizat açısından destekliyorlar.  

Odgurmuş: Ha şunu bileydiniz. Siz de bir âlemsiniz. ABD bizim dostumuz muşta siz dostumuza sitem eder gibisiniz. 

Şurasını unutmamalısınız ABD bizim dostumuz değil, ABD bizim düşmanımız da değil. Ya nedir, doğal olarak ABD’nin kendi menfaatleri vardır.  Ve yine doğal olarak Türkiye’nin de kendi menfaatleri vardır. Bu karşılıklı menfaatler uygun düştükçe tüm dünyadaki diğer ülkeler gibi, ABD ile de Türkiye iyi ilişkiler içinde olur. Ne zaman ki karşılıklı menfaatler çatışır işe o zaman da o iyi ilişkiler bozulur ve herkes kendi yolunda yürümeye devam eder. Dünyada bulunan pek çok devlete dostumuzdur-düşmanımızdır mantığı ile bakılmaz, milletlerin menfaatleri olarak bakılır. 

Fakat burada bazı istisnalar vardır ki onları, ifade etmeden geçmeyelim. Mesela bizim ezeli dostlarımız vardır. Devlet-i Aliyye bünyesinde barınmış veya çeşitli Türk devletleri şemsiyesi altında hayat sütmüş milletler bizim dostumuzdur. Bu milletlerin bu günkü idarecileri belki farklı düşünebilirler fakat su akar mecrasını bulur. Tarih tarihi seyrine girer. 

Monşer: Son durumlar da gösteriyor ki Amerika ile çıkar öncelikli de olsa ortak fazla bir bağımız kalmadı. Önceleri sözde de olsa terör ve teröriste karşı söylem birliği içinde olsak da şimdi oda bitti. Gerçi dünyadaki terör örgütlerinin çoğu ile yakınlıkları var. Bir kısmını kendileri kurdurdu, bir kısmının da ipleri ellerinde. 

Odgurmuş: Eveett. Artık gerçekleri biraz da olsa görüyorsunuz desem yanlış olmaz. Önce ABD için şöyle böyle diyorsunuz onu övücü bir havaya giriyorsunuz, daha sonra yanlışınızı anlamış gibi bu kez de ABD terörist işbirliklerinden söz ediyorsunuz. Dedim ya siz de bir ABD fobisi var. ABD güçlü düşüncesi var. 

Monşer: Amerika’nın sorunlu olduğu veya ilerisi için devlet hayatında olumlu veya olumsuz izleri olacak bölgelerin ortasında veya yakınında Türkiye coğrafyası var. Ortadoğu’daki durum da öyle, Orta Asya’daki durumda aynıdır. Hazar Türklük coğrafyasıdır. Bu coğrafyadaki enerji kaynakları Amerika’nın peşinde koştuğu, şiddetle sahip olmak istediği önemli kaynaktır.

Odgurmuş: Yahu bu cümleler ne biçim cümleler öyle; “olumlu ya da olumsuz izler”,  “bölgelerin ortasında veya yakınında Türkiye coğrafyası. Bunlar ne demek, şunu düzgün bir şekilde söyleseniz.  Olumlu izler mi, olumsuz izler mi?  Bölgelerin ortasında mı? Bölgelerin yakınında mı? Bölgelerin uzağında mı? Bu cümle mi yani. Aklınız sıra lastikli cümleler kuruyor, her manaya gelecek şeyler söyleme itiyadı gösteriyorsunuz. Nasıl olsa okuyucu anlamaz diyorsunuz.
Türk Milletinin büyüklüğüne inanmak gerekiyor, Unutulmamalıdır ki tarihte birleşik Avrupa’nın tüm orduları Haçlı seferleri adı altında üzerimize yüzyıllarca geldikleri halde, biz yine burada Anadolu’dayız. Biraz kendinizden emin olmak lazım. Kendi içinizdeki duyguları yenmeniz biraz Türk tarihi karıştırmanız gerekiyor. Özellikle de Prof. Dr. Osman Turan’ı yeni baştan okumak gerekiyor. 

Not: Özellikle Monşer’in görüşleri için sosyal medyadan faydalanılmıştır.

(1)- “Odgurmuş”: Kadim kitabımız Kutatgu Bilig’de “Kanaat-Akıbet” manasına gelen şahsiyet.

(2)- “Monşer”: “Batı özentisi içinde olan”, “cehaletinden rahatsız olmayan”, biraz sağcı, biraz solcu, biraz 1970’li yıllar ülkücüsü, biraz liberal, biraz Kemalist, biraz laik ve her halükarda halkını geri-sürü gören hayali bir şahsiyet

Leave a comment