# Etiket
##GENEL

Dr. Hayati Bice: Kafkasya’da Demografinin Söyledikleri -Karaçay Türkleri Örneği- (2015)

Kafkasya’da Demografinin Söyledikleri -Karaçay Türkleri Örneği- / Hayati Bice. — Ankara, 2015.
Yeni Türkiye, 80. sayı [Kafkaslar Özel Sayısı-X] , 646-651. sayfa