# Etiket
##GENEL

BİZDE AYRILIK YOK DİYEN AYRILIKÇILAR – Kenan EROĞLU

BİZDE AYRILIK YOK DİYEN AYRILIKÇILAR
Kenan EROĞLU

Odgurmuş (1): Bazı insanlar ve bazı guruplar “bizde ayrılık gayrilik yok, hepimiz kardeşiz” diyerek bu konular üzerinde gerektiğinden fazla dururlar. Bunun özel bir sebebi mi vardır?

Ögdülmüş (2): Evet kardeşim; Türkiye’de bu ayrılık ve gayrilik konularını sık sık dile getirenler var.

Bazı kişi ve kuruluşların bu ayrılık gayrilik konusu üzerinde neden çok durduklarını pek dikkate almayız. Fazla da önemsemeyiz. Neden bu konu üzerinde bu kadar çok duruyorlar? Hiç düşünmeyiz bile.

Birlik beraberlikten sık söz edenler, acaba neden bu konuya çok önem verirler, bunun bir sebebi mi ya da birlik beraberlik konusunda bir endişeleri mi vardır? ki sık sık birlik mesajı verirler.

Biraz daha açık söylemek gerekirse, Türkiye’de, Alevi vatandaşlar, birlik ve beraberlik konusuna çok vurgu yaparlar.

“Biz kardeşiz, insanız, birbirimizden hiç bir farkımız yok, önemli olan insanlıktır vs”. Derler

Ayrıca insanlıktan, kardeşlikten, sevgiden sol görüşleri benimseyenlerde sık vurgu yaparlar..

Birlikten beraberlikten sıkça söz edenlerin daha çok ayrımcı fikirlerin sahipleri ve ayrımcı gurupların mensupları olduğu görülüyor.

Birlik ve beraberlikten söz edenler, daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan, toplumla yeteri kadar bütünleşmeyenler, kendi içlerinde birlik ve beraberliği yeterince hazmedemeyenler olduğu da ayrı bir gerçektir.

Ülkemizin barış ve huzurunu bozan Pkk, Hadep ve türevleri de “barış barış“ diye slogan atıyorlar ve yaptıkları ayrılıkçı ve bölücü eylemlerin tam tersi bir tutum sergiledikleri gibi konuşmaya başladıklarında ise dillerinden barış kelimesini düşürmüyorlar. Barıştan söz eden birinin elinde silah ne arar. Görüleceği gibi, birlik ve beraberliğe uzak olanlar bunun sözünü daha çok ediyorlar.

Bir de samimi olarak birlik ve beraberlikten söz edenler vardır ki bu kişilerin birlik beraberlik isteklerinin samimi olduğu bir gerçektir. Bu samimiyet bilgi ve fikir ile birleşmeyince, Birlikten söz ederken, beraberlikten dem vururken farkında olmadan bölücü düşüncelere daha çok yer veriyorlar.

Odgurmuş: Birlik ve beraberliği savunanlar nasıl oluyor da ayrılıkçı fikirler taşıyorlar?

Ögdülmüş: Bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı olduğunu sık sık dile getiren tam tersi guruplarda olan bazı insanlar da mesela şöyle söyleyebiliyorlar.; “Kürtler, bölücüler her yeri işgal etti, her taraf Kürt kaynıyor, Mersin’de yoğun şekilde yerleşiyorlar, falan mahalle tüm onlardan meydana geliyor, Belediyenin ihale verdikleri hep Kürt vs. vs.“ diyerek güya durumu eleştiriyorken bilerek ya da bilmeyerek ayrımcılığın ve bölücülüğün gündemde kalmasına yardımcı oluyorlar..

Yine bölücülüğe karşı olduğunu iddia eden fikir hareketlerine mensubiyet duyan bazı kişiler de, kendi dar çevrelerinde veya arkadaş gurubu içinde ise, herhangi birisi veya arkadaşları için “O Türkmen, temiz Anadolu Türkü, Oğuz boyundan gelme, Avşar, Kıpçak vs. vs.” gibi nitelemelerde çok bulunuyorlar. Aslında bu şekilde bir başka yönden ayırımcılık yaptıklarının farkına varamıyorlar.

Veya tam tersi bir tutumla “ülkeyi böldürtmeyiz, biz hep birlikte kardeşiz, bin yıldır birlikte yaşadık“ diyerek birlik beraberliğe vurgu yapıyorlar.

Esasında, Kürt’e bölücüye kızıyorlar, birlik olalım diyorlar ve sanki “benim düşüncem ve fikirlerim etrafında Oğuz-Türkmen çatısı altında birlik olalım”der gibidirler.

Sıradan bir ülkenin vatandaşı gibi davranıyorlar ve dolaylı olarak sanki Kürtçülük ve bölücülüğü daha çok gündemde tutuyorlar.

Kendi taşıdığı değerin ve gücün farkında olmayan insanlar ve milletler başka insanlara, başka milletlere ve onların fikirlerine tabi olurlar.

Birlik beraberlik isteyenler, sanki birazda bu konuları olduğundan daha çok işlemekle, daha çok gündeme getirmekle bölücülerle aynı amaca hizmet ediyor gibidirler.

Esasında, birlik ve beraberlik konusunda hiçbir endişesi olmayan, kendinden ve milletinin büyüklüğüne inanan bir insan bu gibi konulara fazla yer vermezler. Onlar birlik ve beraberliği zaten fikren yaşarlar ve ayrımcılık da yapmazlar.

Devleti, milleti ve milletinin büyük tarihi hakkında yeterli bilgisi olmayan kişi bir takım tereddütler yaşar. Ülkenin bölüneceğinden, geleceğimizin daha kötü olacağından endişe duyarlar.

Sözün Özü:

Medeniyet kurmuş ve bu uğurda sancaktarlık yapmış milletler, aslî unsur oldukları için kendilerini öne çıkarmazlar ve etnik kökene bakmazlar…

…..

Odgurmış (1): Kanaat – Akıbet- Afiyet

Ögdülmiş (2): Akıl – Ululuk

Kadim Kitabımız olan “Kutadgu bilig” de geçen iki şahsiyet:

Leave a comment