# Etiket
##GENEL

Yavuz KOCA: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LOGOSU

Yavuz KOCA:

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA ARZIMDIR

Dünya Milletler ve devletler tarihi geçmişiyle kavgalıların payidar olmadıklarının örnekleriyle doludur.

Türk tarihi, çok büyük komutanlara, kahramanlara ve devlet adamlarına şahitlik etmiştir. Ama akla ilk olarak, Hun denince Mete, Selçuklu denince Alparslan, Osmanlı denince Fatih, Türkiye denince Atatürk gelir hiç kuşkusuz…

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın altında, şüheda kanıyla yoğrulmuş vatan topraklarında, alnı açık, başı dik olarak ilelebet yaşamak, yaratılış gayemizin bilinciyle sorumluluğumuzun gereğini yapmak uhrevi ve dünyevi bir borçtur.

26 Ağustos 2020, Türklerin Anadolu’ya “ilk girdiği değil” ve fakat Anadolu’yu vatan kıldığı zaferin 949’uncu yıldönümü, tabiatıyla Sultan Muhammed Alparslan’ın günüdür.

Alparslan, büyük bir devlet adamı, kahraman bir asker, üstün öngörülü bir stratejist olarak henüz 42 yaşındaydı dünya tarihinin geleceğine yön verdiğinde. Ve acıdır ki henüz 43’ündeydi bir esir tarafından kalleşçe şehit edildiğinde.

Şöyle bir soru soralım kendimize.

Alparslan, 4 katı askere sahip Bizans ordusunu 26 Ağustos 1071’de yenemeseydi, Bizans imparatorunun esir edilebilirliği özgüvenini yaşatmasaydı, tarih nasıl yazılırdı? Mesela, İstanbul fethedilir miydi, mesela Türkler İslam’ın kılıcı olur muydu? Allah bilir…

Alparslan zoru başarmıştı. Biz de kolayı başarabilmeli ve şanlı ecdadın isimlerini, fikirlerini ve ülkülerini yaşatabilmeliyiz. Vefa…

Muş Alparslan Üniversitesi 2007 yılında kuruldu. Halen 9 Fakülte, 2 Enstitü ve 6 Meslek Yüksek Okulu ile eğitim hizmetini sürdürüyor. Üniversitenin isminde “Alparslan” var ve haklı olarak kuruluş logosunda da “Alparslan” figürü vardı.

Vardı(!)…

Bilahare zamanın üniversite yönetimi bu logodan rahatsız olmuş(muş)… Halk anlatısına göre rahatsızlık nedeni, “bir savaşçının üniversite logosunda yeri olmamalıdır” kelamıymış(!). Doğru mu bilmem.

Ancak sonuç ortada. Logodaki “Alparslan Figürü” gitmiş, sadece “Lale Figürü” kalmış. Bu konuyu daha önceleri de gündeme getirmiştik ama nafile.

Anlaşılıyor ki bu değişimi yapanlar bilgi noksanı. Nizamiye Medreselerini, oradaki eğitim sistemini, oralardan yetişen ve dünyada iz bırakan mütefekkirleri, Alparslan’ın öğrencilere desteğini inceleselerdi veya en kolayı kendi üniversitelerindeki bilenleri-uzmanları dinleselerdi, Alparslan’ın sadece bir komutan değil aynı zamanda bir düşünür olduğunu anlar ve onun cisminin bir üniversite logosuna ne kadar yakışacağını ve değer katacağını görürlerdi…

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Muş’un Bulanık ilçesinin Arakonak köyündeki taşlı tarlamıza bile şiirler yazan, dağlarına maniler yakan, Malazgirt’e 40 kilometre mesafedeki doğduğu topraklara özlemle gözleri nemlenen bir vatanperver olarak, havasıyla nefeslendiğim, ekmeğini azık yaptığım, suyuyla damarlarımı beslediğim beldede yaşanan garabete dur demeniz arzusuyla meramımı arz ediyorum.

Herhangi bir önyargım ve arka planım olmadan, hüsn-ü kalp ile Makamlarınızdan istirhamımdır ki; Alparslan Üniversitesindeki logo konusu araştırılsın ve “işte kefenim” diyerek giydiği beyaz elbisesiyle, askerlerine Cuma namazını kıldırdıktan sonra, ordusunun bil-fiil başında Bizans ordusunu yenen kumandanın maneviyatına hürmeten logo eski halini alsın.

İki soru cevap bulduğunda her şey anlaşılır.

1- Muş Alparslan Üniversitesinin kuruluşundaki logosu neydi?

2- Logo neden değiştirildi?

Es-selam olsun, ves-selam olsun, has-kelam olsun, “Aylardan Ağustos, günlerden Cuma / Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum’a / Bozkurtlar ordusu geçti hücuma / Yeni bir şevk ile gürledi gökler / Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.” (N.Y.Gençosmanoğlu) diyerek bu toprakları bize vatan kılanlara ve onların emanetine sahip çıkanlara. 

Yavuz KOCA

26 Ağustos 2020

Leave a comment