# Etiket
#EDEBİYAT #Yazar Okulu

Peyami SAFA: OKUMAK

OKUMAK

Peyami SAFA

Peyami Safa, “Eğitim-Gençlik-Üniversite“ adlı kitabında kitap okumanın kurallarını sıralamıştır..

İlk beş maddeyi Fransız yazar André Maurois‘ten alıntıladıktan sonra on maddeyi de kendisi eklemiştir:

 

1) Birçok muharrirlerin (yazarların) eserlerini rastgele ve üstünkörü okumaktansa içlerinden birkaçının kitabını iyi anlamaya çalışmak.

2) Yalnız yeni değil, eski eserleri de okumak.

3) Gıdamızı iyi seçmek. Her zekânın muhtaç olduğu ve sevdiği gıda ayrıdır. Hangi muharriri seviyorsak ona sadık kalalım ve onu iyi anlamaya çalışalım.

4) Bir kitap okurken etrafımızda sessizlik ve sükûn temin etmek, dikkatimize hiç fasıla (ara) vermemek. Bütün dikkatimizi mevzu üstünde koyulaştıralım.

5) Hayatımızla ve mesleğimizle alâkalı eserleri tercih etmek. Okumaktan zevk almayanlar, çok defa kendilerine yakın eserler bulmaktan aciz kalmış olanlardır.

6) Öğüterek okumak. Kitabın ana fikirlerini taşıyan cümleleri ağır ağır hatta birkaç defa okuduktan sonra onu kendi kendimizle münakaşa etmeliyiz.

7) Bir mevzu etrafında, fikirleri birbirinden farklı birkaç muharririn eserlerini okumak.

8) Hoşlandığımız eserleri mutlaka tekrar okumak, ikinci, hatta üçüncü okuyuşumuzda evvelce dikkat etmediğimiz güzellikleri bulacağız.

9) Okumamızı bitirdikten sonra hemen başka bir işe başlamamak.

10) Kitapta hoşlandığımız, kabul veya reddettiğimiz parçaların kenarını çizmek.

11) Gazetelerden ve hafif mecmualardan başka trende, tramvayda ve yolculuğu kısa süren vapurda hiçbir şey okumama.

12) Yemekten biraz evvel ve biraz sonra okumamak.

13) Yatağa girdikten sonra ve yataktan kalkar kalkmaz gazeteden başka bir şey okumamak. Çünkü yatakta okunan kitap ya uyku getirir ya uyku kaçırır. Kitap okumaktan maksat uyumak değil kelimenin hakiki ve mecazi manasıyla uyanmaktır.

14) Okumaya başlamak için okuma arzusunun doğmasını beklememek. Okuma arzusu çok defa birkaç satır veya birkaç sayfa okuduktan sonra başlar.

15) Birini beklerken gazeteden başka hiçbir şey okumamak. Çünkü böyle anlarda şuurumuzun altını beklediğimiz insana dair canlı bir merak doldurur ve okuma zevkine de, idrakine de engel olur.

ALINTI: Kitabhâne /Münih

Leave a comment