# Etiket
#Kitabiyat #TEMEL ESERLER

Hadis Kaynağı: Riyazu’s-Salihîn

Bir Müslüman için Yeterli Kapasitede olan 1898 Hadis Derlemesi:

Riyazu’s-Salihîn / Derleyen: İmam Muhyiddin Nevevî

Buradan Okuyabilirsiniz:

http://ulkucubellek.com/riyaz/salihin.html

Riyazu’s-Salihîn müslümanın günlük hayatında izleyeceği rotayı belirleyecek kapasiteye sahip

1898 hadis-i şerif içermektedir.

riyazussalihin1