# Etiket

Nurullah ÇETİN: AHMET YESEVÎ’DE “MÜKEMMEL İNSAN” OLMA TASAVVURU

AHMET YESEVÎ’DE MÜKEMMEL İNSAN OLMA TASAVVURU Prof. Dr. Nurullah Çetin Hemen hemen bütün dinlerin, ideolojilerin, felsefelerin ya da başka türlü düşünce yapılarının mükemmel insan ya da ideal insan modeli için önerdikleri 4 temel alanda önerileri olmuştur. Bu 4 temel alan şunlardır: 1. Tatmin ve ikna edici ontolojik yani varoluşsal açıklamalar, 2. Sağlam, doğru, gerekli, işlevsel […]

Nurullah ÇETİN: ULUSALCILARIN AÇMAZI

KOMÜNİST ULUSALCILARIN AÇMAZI Nurullah ÇETİN Son günlerde komünist ulusalcıların içine düştükleri zavallılığı, Doğu Türkistan olayları üzerinden ortaya koydukları tepkilerden açıkça anlar olduk. Güya Kapitalizme, sömürüye karşı ezilen ve sömürülen halkların savunucusu ve kurtarıcısı olarak ortaya çıkan Komünizm, 1917-1991 yılları arasında başta Rusya olmak üzere birçok ülkede uygulandı. Ama dışarıdan bir savaş ve saldırı müdahalesi olmadan, […]

Nurullah ÇETİN: KANDİL TARTIŞMALARI

KANDİL TARTIŞMALARI Nurullah ÇETİN “Kandil kutlamaları Kur’an’da yok, o halde kutlanmasın” gibi söylemlerde bulunanlar iki gruba ayrılıyor: 1.İslam’a Oryantalistçe Yaklaşan Akademisyenler: Bazı ilahiyatçı profesörler, Kur’an’da şu var bu yok diye kendilerince yeni, özgün bir şey bulduklarını zannedip zıplayarak yaygara koparıyorlar. Hiç kentlileşememiş, zarif bir dil ve üslup kazanamamış, sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe, estetik bilmeyen, medenileşmemiş […]

Nurullah ÇETİN: CUMHURİYETİMİZ KUTLUDUR, KUTLU OLSUN

CUMHURİYETİMİZ KUTLUDUR, KUTLU OLSUN Nurullah ÇETİN Bugün Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kuva-yı Milliye mücahitlerinin bize hediyesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını idrak ediyoruz. Kutludur, kutlu olsun. 23 Nisan 1920’de fiilen, 29 Ekim 1923’te resmen kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun temellerinde Ziya Gökalp’ın formülleştirmesiyle üç ana sütun vardır: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak(Çağdaşlaşmak) 1.Türkleşmek: Osmanlı Devleti […]

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN: TENGRİCİLİK

TENGRİCİLİK DİN DEĞİL, KÜLTÜRDÜR. Prof. Dr. Nurullah Çetin *Din ve Kültür Kavramları Öncelikle şunu belirtelim. Din, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara hayat kılavuzu olarak gönderilen düşünüş, duyuş ve yaşayış sistemidir. İlk insan Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamber geldi. Din, insan katkısı olmayan, tamamen Allah kaynaklı kutsal bir mesajdır. Kültür ise insanlar tarafından […]

  • 1
  • 2