# Etiket

ÜLKÜ~YAZ Yazım İlkeleri

  ÜLKÜ~YAZ İnternet Sitesi Yazım Kriterleri *** 1. Dünya Türklüğünün varoluş hassasiyetlerine aykırılık taşımaması;  2. Yazarın yayınlanmış (bandrollu/ISBN alınmış) kitabı olması; 3. Yazarın saygın bir sitede en az 10 (on) yazısının yayınlanmış olması; 4. Yazıda özel/tüzel kişilerin yasal/kişilik haklarına tecavüz edici ibare/ifade/imalarda bulunulmaması; 5. Türk Dil Kurumu imla kılavuzuna aykırılık içermemesi. *** Ülkücü Yazarlar Derneği […]