# Etiket
##GENEL #*Dr. Hayati BİCE #EDEBİYAT #GÜNCEL #GÜNDEM #Okuma Kılavuzu #Ülkücü Hareket

Dr. Hayati BİCE: “Ülkücünün Kitap Okuyanı İyidir!” (Kitap Okumayanından!)

“Ülkücünün Kitap Okuyanı İyidir!”

Dr. Hayati BİCE

Eli kalem tutan, kitaplara aşina birkaç ülkücü, bir araya geldiklerinde klasik sohbet konularından birisi ‘ülkücülerin kitap okuma alışkanlığı’nın olmayışıdır. Bu zaafın nedenleri ve çarelerinin tartışıldığı kaç sohbeti paylaştığımı hatırlayamıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir ankete yanıt verirken karşılaştığım veriler, bana bu konuyu sadece sohbet ortamlarına bırakmayıp yazıya dökme gereğini hissettirdi.

Tarih ile ilgili bir internet sitesinin (müverrih.net) okurları arasında yapılan bir anketin sonucuna göre, “Ayda kaç kitap okuyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların % 54’ü 1-3 kitap yanıtını vermiştir. “Kitap alışverişinizi nerelerden yapıyorsunuz?” sorusuna yanıt verenlerden %27’si ise kitaplarını  internet kitabevlerinden aldıklarını belirtmişlerdir. ;

Bu yazıda, son on yılda gündeme gelen internet kitapçılığının ‘ülkücülük yönünden anlam ve önemi’ne değineceğim. Bunun için ülkemizdeki en saygın ve etkin çevrimiçi (online) kitabevlerinin başında gelen kitapyurdu.com verilerini ülkücü okur-yazarlık yönünden değerlendirmek istiyorum.

14 yıldır hizmette olan ve ülkemizde internet kitapçılığının öncüsü kabul edilen kitapyurdu.com sitesinin kurucusu Sadi Kizir’den aldığım bilgiye göre, bir kez olsun alışveriş yapmış bulunan tekil kullanıcı sayısı 753.161, bir siparişteki istenen ortalama kitap sayısı: 5,5’tur. Veritabanında bulunan 600 binin üzerindeki kitap ile ülkemizin en zengin kitap arşivini de oluşturan kitapyurdu.com’un bu rakamlarını ülkücü okur-yazarlık açısından sorguladığımızda, ülkücüler olarak göğüs kabartacak bir tablo ortaya çıkmayacağını bu yazının okurları hemen tahmin edebilir. Ben yine de, net bir tablo ortaya çıkması için bazı kıyaslamalar yapacağım.

Ülkücü Okur-Yazarlık

Ülkemizdeki nüfus içerisinde kendisini “ülkücü” olarak tanımlayanların ne kadarlık bir kitle oluşturduğuna dair kapsamlı bir veri tabanına dayanan bir araştırma elimizde yoktur. Ancak seçimlerdeki MHP oy oranını geniş bir kamuoyu araştırması olarak kabul etmek mümkündür. 2011 genel seçimlerindeki 5.585.000 oy ile MHP’nin oy oranı %13.01 olarak şekillenmiştir. Bu oran baz alınırsa  kitapyurdu.com’un 753.161 müşterisi arasında “ülkücü” denebilecek alıcı profili 97.910 kişi olabilir. Aslında genel seçmen kitlesine göre MHP’ye oy verenlerin daha eğitimli bir kitle olması nedeniyle bu sayının daha yüksek olması, meselâ: 100.000 olarak kabul edilebilmesi de mantıklıdır.

Bu “ülkücü alıcı kitlesi”ne hitap eden “milliyetçi/ülkücü” yayınevleri kitapyurdu.com veritabanındaki binlerce yayınevi arasında sadece iki elin parmakları kadar yer tutmaktadır. Bunlar arasında elinizdeki Yeni Düşünce’nin yeni yayın döneminde yayına girmesini sağlayan yayınevinin Berikan ve Kurgan Edebiyat adlı iki marka yayınevi de vardır. Kitapyurdu.com’un ciddi çalışma sistemi, internetten alınan her kitabın sistemde görünebilmesini sağlamaktadır. Bu sağlam verilere göre,  Berikan Yayınları 523,  Kurgan Edebiyat ise 132 kitabını kitapyurdu.com’da satışa sunmuştur. Bu yayınevlerinden Berikan’ın en çok satan kitabının satış adedi 463, Kurgan’ın ise 106’dır. Bu iki kitabın da akademik eserler oluşu dikkat çekicidir.

Ülkücü Klasiklerin Durumu

Ülkücü Hareket’in kurucu lideri Başbuğ Alparslan Türkeş’in uzun süre piyasada baskısı bulunmayan, ülkücü hareketin temel görüşlerini oluşturan “Dokuz Işık” eseri geçtiğimiz yıllarda Bilgeoğuz Yayınevi tarafından yeni baskısı ile okurlara ulaştırılmıştır. Kitapyurdu.com’un verilerine göre, Bilgeoğuz Yayınevi’nin en çok satan kitabı olsa bile, “Dokuz Işık”ın buradaki satışı 710 adet ile sınırlı kalmıştır.

Türk milliyetçiliği tarihine mal olmuş nadir eserlerden Hüseyin Nihal Atsız’ın ölümsüz eseri “Bozkurtlar”ın çeşitli yayınevleri tarafından birçok baskısı yapılmıştır. Toplam tirajının ne kadar olduğunu kestirmek mümkün değildir. Ancak son baskısının satışı ile ilgili rakam, yine de bir fikir verebilir: Ötüken Neşriyat tarafından yapılan baskının Kitapyurdu.com’dan satış miktarı 1713’tür.

Türk-İslam Ülküsü’ne isim babalığı yapan S. Ahmed Arvasî’nin “Türk-İslâm Ülküsü” eserinin Bilgeoğuz Yayınevi tarafından basılan üç cild halindeki kitapyurdu.com satışları da, her cildi için 500 civarındadır.

Bu kıyaslamaları Kitapyurdu.com’dan satış yapan ve milliyetçi-ülkücü kitleye hitap eden diğer kitaplar için de yapsak, sonuç fazlaca değişmeyecektir. Oysa muhtemel okuyucu-müşteri kitlesi içinde MHP oy oranına göre en az 90 bin olması gereken hedef kitleye göre bu rakamlar çok düşük bir ilgi düzeyinin habercisidir. Bu gerçeklerden haberi olmayan iyiniyetli ülküdaşlarımızın “Niye bizim büyük albenili kitabevi zincirlerimiz yok?” “Niçin bizim yazarlarımızın kitapları en çok satanlar listesine giremiyor?” gibi sorularının ne kadar havada kaldığı, sanıyorum şimdi daha iyi anlaşılmıştır.

Ülkücü Okur-Yazarlık Nasıl Arttırabilir?

Sorunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra bu sorunun yanıtını arayabiliriz. Bunun için özellikle yeni kuşakların zihnini meşgul edip zamanlarını adeta bloke eden cep telefonu, tablet bilgisayarlar gibi yeni araçların kitap okuma alışkanlığını, hızla düşürmesi gözönüne alınmalıdır. Çocuklarımızın elektronik ortamdaki paylaşımların ağına düşmediği ilköğrenim dönemindeki okuma alışkanlığı çok önem kazanmıştır.

İlköğrenim çağında düzenli okuma alışkanlığına adım atamayan bir genç adayının sonraki yıllarda bu alışkanlığı edinmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle öğretmen kitlesi içerisinde önemli bir yüzdeye sahip olan milliyetçi/ülkücü eğitimcilerimizin çocukluktan gençliğe geçiş dönemindeki (10-15 yaş kuşağı) öğrencilerine bazı milliyetçi eserleri tavsiye etmekte geç kalmamaları gerekmektedir. “Ağır gelir” fikri ile bazı kitapların okunmasını tavsiyenin ertelenmesi, o “ağır kitap”ların kapağının bile açılmadan geçecek ve sadece içgüdülerle yaşanacak yılların vebalini getirecektir, getirmektedir. Ülkücü yazarlarımız da eserlerini yazarken, artık hedef kitlesi olarak lise-üniversite gençliğini değil 10-15 yaş grubunu muhatab kabul etmelidir. Aksi halde yıllarını vererek yazdıkları “çok kaliteli” eserlerinin 500-1000 adet yapılan baskılarının satışı için yıllarca beklemek zorunda kalacaklardır, kalmaktadırlar.

Bu yazının başında atıfta bulunduğum, internet üzerinden kitap edinme alışkanlığının ülkücü camiada zayıflığının nedenlerine değinmek için yerim kalmadı. Bir başka yazıda “Ülkücü Kütüphane” (ulkucubellek.com) deneyimimiz ile birlikte paylaşmak üzere…

(*) İLK YAYINI: Yeni Düşünce / Mart-2014
http://yenidusunce.com.tr/gundem/y87-ULKUCUNUN_KITAP_OKUYANI_IYIDIR.html