# Etiket

Saadet ÇAĞATAY: Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği 

Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği Saadet Çağatay Kutadgu Bilig ilk İslami eser olarak bilinir. Başındaki yani I-III bablardaki konular bunu isbat eder gibi görünür. Odgurmış’ın ağzından da İslamiyet’e dair bazı cümleler söyletilir. O, kendisi de gece gündüz ibadetle (tapug) meşguldur. Kardeşi Ögdülmiş yanına geldiği zaman da ibadeti bırakıp (3291), (5682) kapıyı açar. Yalnız bu ibadetin hangi dine […]

Sadi Somuncuoğlu: Millî Bütünlük, Demokrasi ve İkinci Cumhuriyet

Millî Bütünlük, Demokrasi ve İkinci Cumhuriyet Sadi Somuncuoğlu   Millî bütünlük deyince, bugünkü siyasî sınırlarımız içinde yaşayan Türk milletinin sağlam ve ahenkli bir sosyal yapıya sahip olmasını, bütün fertleriyle aynı kültüre dayalı bir hayat tarzını yaşamasını ve geç­mişten geleceğe bakarken millî şuur bütünlüğüne erişmiş olmasını an­lıyoruz. Esasen, insanlığın milletler ailesinden meydana geldiğini savunan dünya görüşüne […]

Ahmet KABAKLI: Avrupa’da Vaktiyle Var Olan Türk Saygısının Sebepleri

Ahmet KABAKLI 9 Mart 1979 günü Kubbealtı Cemiyeti Konferans Salonunda «Avrupa’da Vaktiyle Var Olan Türk Saygısının Sebepleri» isimli seminer olarak verilmiştir.   Değerli arkadaşlarım, sevgili gençler, Mevzûumuz: Eskiden Avrupa’da Türk neden sayılırdı, şim­di Türk Avrupa’da neden sayılmıyor, neden dikkate alınmıyor, neden her yerde çok fazla itibarsız durumdayız? Bir başka de­yişle Avrupalının Osmanlı Türkü’ne bakışıyla bugünki Türk’e […]

Osman Yüksel SERDENGEÇTİ: Yolumuz / Bizim Milliyetçiliğimiz

Yolumuz Bizim Milliyetçiliğimiz Osman Yüksel SERDENGEÇTİ Allah’tan başka kimseden korkmuyoruz. Bizler münkir değiliz. Biz Tanrıdağı kadar Türk, Hıradağı (Cebeli Nur) kadar Müslüman’ız.    Serdengeçtiler kelimenin tam manasıyla milliyetçidirler. Milliyetçilik, bizim için bir vasıta değil, bir gayedir. Millet, vatan, mukaddesat gibi kimsenin itiraz edemeyeceği, hassas, muteber kelimelerin arkasına sığınıp oradan şahsi menfaatlerini müdafaa edenler, bir memleket […]

Hasan TÜLKAY: “SERDENGEÇTİ BİR İMAN VE HEYECAN ADAMI”

“Osman Yüksel Serdengeçti” üzerine Yerli Düşünce Dergisi adına Koray Tümay’ın Hasan Tülkay ile yaptığı röportaj derginin Kasım-2019 tarihli 59. sayısında yayınlanmıştır: “SERDENGEÇTİ BİR İMAN VE HEYECAN ADAMIDIR” 1.Osman Yüksel Serdengeçti’yi sizin ağzınızdan kısaca tanıyabilir miyiz? Kimdir Osman Yüksel Serdengeçti? Asıl adı Osman Zeki Yüksel’i unutturacak kadar dava delisi bir Serdengeçti… İşaretli bir günde, 10 Kasım 1983’te […]