# Etiket

Saadet ÇAĞATAY: Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği 

Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği Saadet Çağatay Kutadgu Bilig ilk İslami eser olarak bilinir. Başındaki yani I-III bablardaki konular bunu isbat eder gibi görünür. Odgurmış’ın ağzından da İslamiyet’e dair bazı cümleler söyletilir. O, kendisi de gece gündüz ibadetle (tapug) meşguldur. Kardeşi Ögdülmiş yanına geldiği zaman da ibadeti bırakıp (3291), (5682) kapıyı açar. Yalnız bu ibadetin hangi dine […]

Osman Yüksel SERDENGEÇTİ: Yolumuz / Bizim Milliyetçiliğimiz

Yolumuz Bizim Milliyetçiliğimiz Osman Yüksel SERDENGEÇTİ Allah’tan başka kimseden korkmuyoruz. Bizler münkir değiliz. Biz Tanrıdağı kadar Türk, Hıradağı (Cebeli Nur) kadar Müslüman’ız.    Serdengeçtiler kelimenin tam manasıyla milliyetçidirler. Milliyetçilik, bizim için bir vasıta değil, bir gayedir. Millet, vatan, mukaddesat gibi kimsenin itiraz edemeyeceği, hassas, muteber kelimelerin arkasına sığınıp oradan şahsi menfaatlerini müdafaa edenler, bir memleket […]

Hasan TÜLKAY: “SERDENGEÇTİ BİR İMAN VE HEYECAN ADAMI”

“Osman Yüksel Serdengeçti” üzerine Yerli Düşünce Dergisi adına Koray Tümay’ın Hasan Tülkay ile yaptığı röportaj derginin Kasım-2019 tarihli 59. sayısında yayınlanmıştır: “SERDENGEÇTİ BİR İMAN VE HEYECAN ADAMIDIR” 1.Osman Yüksel Serdengeçti’yi sizin ağzınızdan kısaca tanıyabilir miyiz? Kimdir Osman Yüksel Serdengeçti? Asıl adı Osman Zeki Yüksel’i unutturacak kadar dava delisi bir Serdengeçti… İşaretli bir günde, 10 Kasım 1983’te […]

Osman Yüksel SERDENGEÇTİ: ALLAH – TANRI

Allah – Tanrı Osman Yüksel SERDENGEÇTİ   Hiç karışmıyacaktım, amma yine duramadım. Haklı bildiğim bir husus­ta susamam.. Öldürseler susamam. Biliyorum bir kısım mukaddesat ta­cirleri, hurmacılar açık kapalı Osman Yüksel de onlardan, o da «Tanrıcı» di­yecekler.. Beni bir daha kötüleme yo­luna, küçültme, yok etme yoluna sa­pacaklar.. İstediklerini yapsınlar, yaz­sınlar.. Umurumda değil. *** Okuyucularımdan bir çok mektup­lar […]

Erdem SARIKAYA: ODGURMIŞ’IN RÜYASI

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA İLK EDEBÎ RÜYA: ODGURMIŞ’IN RÜYASI Erdem SARIKAYA Odgurmış rüyasında elli basamaklı, yüksek ve enli bir merdiven görür. Bu merdivenden yukarıya çıkar. Son basamağa geldiğinde dönüp çıktığı basamakları sayar. Burada, bir atlı kendisine bir tas su uzatır. Odgurmış, kendisine uzatılan suyu içmesinin ardından havaya yükselerek göğe uçar ve gözden kaybolur. Bu kısım metnin […]