# Etiket

Aziz Ocaklı’ya / Hamdullah Subhi TANRIÖVER

Aziz Ocaklı’ya Hamdullah Subhi TANRIÖVER Çetin bir dağ yolunda senelerdir yürüyoruz. Hareket noktasından uzaklaştıkça, ufuk genişliyor ve rüzgâr artıyor. Eski mâbet, eski ümit aşağıda, ovalarda kaldı. Kenarında dolaştığımız uçurumların dibinden mâzinin lâfzı ve şekli kaybolan şikayet ve itiraz uğultusu geliyor. Aziz Ocaklı, Milletinin târihinden vazife aldın ve birbirinden daha yüksek tepelere doğru yepyeni bir önderin […]

Ergun GÖZE: Bulunmuş Defterden Cuma Düşünceleri

Bulunmuş Defterden Cuma Düşünceleri  16.05.2003, Cuma Ergun GÖZE -Rahmetullahi Aleyh- İslam Dünyası’nı sömürenler elbette Batılılar ama sömürten hanedanları ve kafasız adamları da -hem de sosyalist BAAS Partisi kurucusu iken- İslam namına nasıl savunursun?   .…/…./2003 O genç petrol mühendisinin kavgalı, badireli fakat heyecanlı ve ümitli hayatının üzerinden sanki asırlar geçmiş gibi. Şimdi kırlar, yahut toprağın […]

Orucun Esrarı / Dr. Münir DERMAN

Oruç’un Esrarı  Dr. Münir DERMAN Oruç, insan ruh ve maddesinin İlâhi banyosudur. Oruç, vehleten aç durmak gibi gelir insana. Aç durmakla ceset zevk duyarsa, oruç’un manası ortaya çıkar… Açlıktan sıkıntı duymak, hakiki oruç mana ve mefhumunun dışındadır. Oruç, ceset ile ruh tevhidini husule getirmektir. Mukaddes Kur’ân-ın Bakara Suresi’nde 183 üncü âyet yani Allah sözleri diyor […]

Fetih ve Zaman / Nevzat KÖSOĞLU

SULTAN İKİNCİ MEHMET HAN GAAZİ HUZURUNDA   FETİH  VE  ZAMAN Nevzat KÖSOĞLU Mekânın cennet olsun Hünkârım, feth-i mübinden bu yana beş yüz on altı yıl oldu. Her yeni gün dünya daralıyor; eloğlu, göklerden, şimdi zamanı gönlünce kesip biçiyor. Görünürlerde yokuz henüz. Nice zamandır, yıllar uzun, öyle uzun geliyor ki bize… Zaman fiilimizi aştı çoktandır; zamanı […]

Milliyetçilik ve Ülkücülük / Galip ERDEM

Genç Bir Ülkücü İle Sohbetler -2- MİLLİYETÇİLİK VE ÜLKÜCÜLÜK …. Kendi varlığımıza duyduğumuz sevgi nefsimize karşı vereceğimiz mücadelede de en çetin engel ve ülkücülüğün en kuvvetli düşmanıdır. Doğru , güzel ve haklı fikirlere bağlanmak kolay, ama inandığımız fikirlerin şartlarına uymak çok zordur. İşte bundan ötürü herkes milliyetçi olabilir, fakat ülkücü olamaz. Oysa sen, çok defa, […]