# Etiket

HIRİSTİYANİZE EDİLEN MÜSLÜMANLIK – I / Süleyman PEKİN

Hz. Musa’nın Tur Dağı’na çıktıktan sonra başka yollara sapan ümmetine benziyoruz. Günlük hayatta dünya malına düşkünlük, servet biriktirme hastalığı ve Allah’a kendi özel işlerinin takipçisi muamelesi yapmak hususlarında Yahudileşmemiz de söz konusu. Elbette Türklerin Müslümanlığı başta eski Göktanrı Dini ve Şamanlık, Maniheizm ve Mazdeizm, Arap ve Fars geleneği, Çin ve Hint düşünce felsefesi, Ortadoğu’da kendisinden […]

RESMÎ İDEOLOJİDEN RESMÎ TEOLOJİYE GEÇİŞ

2002; resmî ideolojiye hasımlıkta başı çektiği kabul edilen Millî Selâmet / Refah Hareketi’nin farklı gömlekli uzantısı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarıdır, dolayısıyla resmî teolojinin de Osmanlı sonrası ilk iktidarıdır. Milliyetçi kanadın da muhafazakârlık adı altında düştüğü “resmî ideoloji” tuzağı, cumhuriyetle ve laiklik gibi cumhuriyet değerleriyle hesabı olanların bulduğu bir kavram kılıfı üzerinden devlet karşıtlığıydı. AKP […]