# Etiket

TMFS

Ayhan Tuğcugil: Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ GİRİŞ Türk Milliyetçiliği üç kademeli bir yapıya sahiptir. Temelde, Türk Milleti’ne ait değer hükümleri veya kısaca “Türklük sevgisi” bulunur. Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi, yani ideoloji, bu yapının ikinci ve üçüncü kademelerini teşkil eder. Türklük sevgisi, Türk kültüründen, İslâmiyet’ten ve Türk tarihinden kaynaklanır, şuurlanır. Bu temel […]

İskender ÖKSÜZ : Dil insanları birleştirdiği gibi, böler de…

Dil insanları birleştirdiği gibi, böler de… Prof Dr. İskender ÖKSÜZ Dil, insanı insan yapan unsurdur. Buna bir de yazıyı, edebiyatı ve bunlarla yazılan tarihi, töreyi, yani nizamı eklerseniz topluma, sonra da millete varırsınız. Devlet için, bağlamdan bağımsız bir dil gerektiği gibi, böyle bir dil için de devlet gerekir. Dil olmayınca devlet, devlet olmayınca dil olmuyor. […]

Millet ve Etnisite / Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

Millet ve Etnisite Prof. Dr.  İskender ÖKSÜZ 12 Aralık 2007 Diplomatlar bilir, bir konudaki toplantı veya tartışmada söylenenler kadar, hattâ söylenenlerden de daha önemlisi, o konuda bir toplantı yapılmasıdır. Veya yapılmaması… Türkiye’de ve şimdi “Millet Kavramı” başlıklı bir toplantı yapıyoruz. Çok yerinde, çok zamanında. Fakat önce “niçin yerinde ve zamanında buluyoruz” diye sormak lâzım. Kanunî devrinde […]

Türküm, özür dilerim… / İskender ÖKSÜZ

 “Türküm, özür dilerim…”  Prof. Dr. İskender Öksüz Bu Türkler gerçekten dünyanın başına belâ. Şimdi de azınlıkları kovdukları ortaya çıktı. Düşünüyorum da Ermeniydi, Rumdu, Türklerin zulmettiği her “etnik grup”tan tek tek özür dilemek yerine hepsini birden halletmenin bir yolunu bulsak. Bu kadar faşizanlığın üstüne son bir tanecik daha yapıp Türkleri toptan bu topraklardan sürüversek. Bütün Türkleri kovmaya […]

Önce kağıt vardı şimdi ekran !.. / Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

Önce kağıt vardı şimdi ekran !. Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ iskenderoksuz@gmail.com Tırnaklı harflerin tırnakları nasıl çıktı? Sayfa niçin “bağlanır”? Kitap, gazete yazısı niçin “dizilir”? Nihayet, 30 yaşın altındaysanız, teksir kâğıdındaki “teksir” nedir? Bu sonuncuyu öğrencilerimden öğrendim. Teksir makinesini, teksir işlemini hiç görmemişlerdi ama kırtasiyeciler hâlâ ucuz kâğıda “teksir kâğıdı” diyorlardı. Teksir, yani “çoğaltma”, kuru, hızlı […]