# Etiket

Ülkücüler neler yapabilir? / Ahmet B. ERCİLASUN

Ülkücüler neler yapabilir? Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN bercilasun@hotmail.com Geçen hafta “ülkücüler nerede?”  diye sordum; bazı kimseler  “ülkücüler kavgaya girmeli, kırmalı dökmeli”  dediğimi sandı. Oysa  “romancınız, tiyatrocunuz, sinemacınız, düşünce adamınız, gazeteniz, televizyonunuz yoksa olacağı budur”  diyerek hangi alanların boş bırakıldığını vurgulamıştım. Bu yazıda neler yapılması gerektiği konusunda daha somut tekliflerde bulunacağım. Öncelikle yukarıda saydığım boşlukların […]

Ülkücüler! Orada mısınız? / Ahmet B. ERCİLASUN

Ülkücüler! Orada mısınız? Ahmet B. ERCİLASUN bercilasun@hotmail.com Memleketin fabrikaları, ormanları, yolları, köprüleri satılıyor; haydi diyelim ki bunları umursamıyorsunuz. Cumhuriyetin temel ilkeleri değiştiriliyor; diyelim ki bunu da umursamıyorsunuz. Ülkeyi yönetenler Türk sözünü ağzına almıyor (keşif uydumuza Göktürk adını verenler, birilerine oyun oynamak istemiş olmalı. Birileri birkaç defa Göktürk, yani neticede Türk demek zorunda kaldı); anayasadan Türklükle […]

Bayram / Ahmet B. ERCİLASUN

Bayram Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN Bu yıl iki bayramı art arda kutluyoruz. Ne mutlu! Bayramlar toplumların ortak sevinç ve eğlence günleridir. Bir topluluk tarafından ortaklaşa icra edilen her eylem o topluluğun ortak bir kültür değeridir ve toplulukları millet hâline getiren de ortak kültür değerleridir. Ortak eylemlerin ve bu arada bayramların ne zaman ve nasıl […]

Türk Milliyetçiliğinin Gidişi ve Temel Sorunu / Ahmet B. ERCİLASUN

Türk Milliyetçiliğinin Gidişi ve Temel Sorunu Ahmet B. ERCİLASUN Türk milliyetçiliğinin kökeni Hunlar dönemine kadar gider. Kesintili bir şekilde tarih boyunca devam eder. Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler, Osman Turan’ın “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi” kitabını okumalıdırlar. Modern Türk milliyetçiliği 19. yüzyılda başlar ve kesintisiz olarak bugüne kadar gelir. Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa ve […]

Cengiz Dağcı Kırım’da / Ahmet B. ERCİLASUN

Cengiz Dağcı Kırım’da Ahmet B. ERCİLASUN Cengiz Dağcı 20. yüzyıl Türk romancılığının en büyük isimlerinden biridir. 1920’de Kırım’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Kırım’da tamamlamış, İkinci Dünya Harbi’nde Rus cephesinde Sovyet subayı olarak savaşmış, Almanlara esir düşerek Nazi kamplarında işkenceler görmüş, daha sonra Almanların Sovyetlere karşı oluşturduğu Türkistan lejyonunda bu defa Ruslara karşı savaşmış, Almanların […]

  • 1
  • 2