# Etiket

A. Yılmaz SOYYER: İSMAİL AĞABEY

İSMAİL AĞABEY A. Yılmaz SOYYER İsmail ağabey Isparta’da çok sevdiğim gönül dostlarımdan biridir. 65 civârında bir yaşta olduğu halde son derece çevik, şeker hastası olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir yörük evlâdı. Yüzüne baktığınız zaman zaten derhal Oğuz’un Anadolu’ya akıp bu Isparta ağlarına yerleştiği günden beri hiç dış evliliklerle karşılaşmamış bir sülaleden geldiğini anlarsınız. Isparta merkeze […]

A.Yılmaz SOYYER: BEKTAŞİLİK VE MASONLUK

BEKTAŞİLİK VE MASONLUK A. Yılmaz SOYYER On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başları Masonluk denilen mahiyeti pek çok insanca meçhul örgütün Osmanlı topraklarında da taraftar bulup faaliyet göstermeye başladığı bir süreçtir. Özellikle İttihat ve Terakki’nin iktidarında pek çok kişi Masonluğun yapısı içerisinde yer almıştır. Hatta şeyhülİslâmların içinde bile Masonların olduğundan söz edilir. Bektaşiliğin yeniden […]

A.Yılmaz SOYYER: TASAVVUF BİR FELSEFE MİDİR?

TASAVVUF BİR FELSEFE MİDİR? A.Yılmaz Soyyer İbn Arabi hazretlerinin görüşleri İslam ontolojisine yepyeni bir açılım getirmiştir. Suad El-Hakîm’in muhteşem çalışması “İbnü’l-Arabî Sözlüğü” de bu hususa ışık tutmaktadır. Elimden hiç düşmeyen kitaplardandır bu eser. Bugün tasavvuf konusunda yazmaya karar verince aklıma bu lügati da tavsiye ederek başlamak geldi. Bir din sosyoloğunun “Tasavvuf bir felsefe midir?” sorusuna […]